LoL slovník II. – Pojmy

V hre League of Legends je zaužívaných mnoho výrazov, ktoré sa stali bežnou súčasťou v hovorovej reči hráčov. V tomto slovníku si môžete prečítať, čo dané pojmy predstavujú spolu s ich poslovenčenými/počeštenými skomoleninami. Ak hľadáte výraz rôznych skratiek, kliknite na tento odkaz.

Nenašli ste hľadaný výraz? Dajte vedieť mailom alebo napíšte do komentárov, určite sem pribudne.

Za doplnenie ďakujeme: Hrac987, Fazolka a NeoIzzy 🙂

Posledne doplnené výrazy 12.12.2016: summoner spell

YoloQ Slovnik

0 – 9

1v1 (1 versus 1) – hra jedného hráča proti jednému hráčovi. Zvyčajne sa tento duel koná na mape Howling Abyss, občas aj na stredovej lajne mapy Summoner’s Rift. V prípade týmovej hry toto číslo udáva počet hráčov z každého týmu, ktorí sa účastnia súboja (napr. vyrovnané 2v2 alebo 5v5 či nevyrovnané súboje 1v2, 3v5 a pod.)

3’s – zápas, ktorý sa odohráva na mape Twisted Treeline. Trojka je tam preto, lebo obidva tímy sa skladajú z troch hráčov.

5’s – zápas, ktorý sa odohráva na mape Summoner’s Rift. Päťka je tam preto, lebo obidva tímy sa skladajú z piatich hráčov.

100 to 0 – v preklade „zo 100 na 0„. Akcia, pri ktorej hrdina s plným životom (alebo skoro plným) umrie na následky spôsobených zranení v tak krátkom čase (zvyčajne 1-2 sekundy), že ani nemá čas reagovať. V podstate to označuje, že hrdinove životy klesnú zo 100% na 0% v priebehu sekundy. Toto označenie dnes nahrádza pôvodný výraz instakill alebo instagib. Schopnosťou zložiť niekoho Lzo 100 na 0″ majú zvyčajne postavy triedy assassin alebo mage.

-.- – emotikon znázorňujúci zatvorené oči (bodka slúži ako „nos“). Grafické vyjadrenie facepalmu, zvyčajne sa používa po tom, ako hráč urobí nejakú hlúposť a uvedomí si ju (negatívni hráči to používajú aj na vyjadrenie sklamania nad spoluhráčmi, napr: „Bože ten Zielan -.-„)

-_- – to isté ako -.- ale v tomto prípade podtržník označuje ústa.

A

Ability – alebo abilita. V preklade vlastnosť/schopnosť alebo kúzlo hrdinov/itemov v hre. Tieto sú prednastavené na klávesnici na písmenách Q, W, E a R.

Ace – v preklade eso. Znamená to, že z nepriateľského tímu momentálne nikto nežije a ohlasuje sa to po zabití piateho člena nepriateľského tímu.

Active – alebo aktívka. Je to vlastnosť (abilita) hrdinov alebo predmetov, ktorá vyžaduje pre aktiváciu stlačenie klávesu. Protiklad je passive, čiže pasívka.

Aggro – alebo po našom skomolené na agro. Prioritné sústreďovanie sa na cieľ počítačom kontrolovaných postáv (boti, veže, creepy, monštrá).

Alias – čiže prezývka. Napr. Matej alias Inquisitor Kane (Matej prezývaný IK). To isté ako A.K.A. a podobné.

All – teda všetci. Výraz sa používa ak niekto hce, aby celý váš tím urobil určitú vec (napr. all def – všetci bráňte, all mid – všetci na mid, atď.)

AMIRITE – po našom nemám pravdu? Skratka je skomolený a do jedného slova spojený výraz „Am I right?“ – čiže nemám pravdu? (alebo po česky: není liž pravda?)

Anti-siege – čiže proti-obliehanie. Týmto výrazom sa označuje hrdina schopný veľmi rýchlo zabiť nepraiteľské creepy ešte pred tým, ako sa dostanú k jeho veži a umožnia nepriateľom vežu obliehať. Napr. Xerath, Ziggs. Pozri aj výraz siege.

Armor – v preklade zbroj. Ochrana pred fyzickým poškodením. Čím vyššia hodnota, o to menej poškodenia vám AD nepriatelia spôsobia.

Assassin – v preklade vrah. Určitá trieda hrdinov, ktorá dominuje v náhlom prepade a rýchlom zabití nepriateľa. Títo hrdinovia sa zvyčajne dokážu zneviditeľniť alebo majú rôzne únikové mechanizmy.

Assist – alebo asistencia či asist. Pomoc pri zabití nepriateľa. Pokiaľ hráč spôsobí nepriateľovi aspoň minimálne poškodenie, ale nezasadí smrtiacu ranu (prípadne na toho kto dá zabitie zošle nejakú pozitívnu abilitu ako štít či heal a pod.), do skóre sa mu pripočíta asistencia pri zabití a dostane menšiu čiastku peňazí. Počet asistov udáva posledné číslo v kolónke KDA.

Attack Speed – čiže rýchlosť útoku, udáva sa v hodnote útok za sekundu.

Aura – pasívna abilita, ktorá ovplyvňuje hrdinu a všetkých okolo neho v určitom dosahu. Kladná aura postihuje hráča a jeho spoluhráčov, záporná iba nepriateľský tím.

Auto attack – v preklade základný útok (alebo automatický útok), ktorý vaša postava vykoná, ak kliknete pravým tlačidlom myši na nepriateľa. Skratka AA.

B

Babysit – po našom opatrovanie. Babysiting zvyčajne robí jungler, ktorý sa neustále zdržiava v okolí toho istého miesta (zvyčajne niektorej z lájn) a nepresúva sa po celej mape. Ak napríklad gankne top niekoľko krát za sebou v priebehu pár minút, je to považované za babysiting. Nie je to trestné, ani nežiadúce správanie, jedná sa o súčasť hernej taktiky.

Backdoor – doslova zadné vrátka. Taktika, kedy sa jeden z členov tímu nepozorovane prešmykne do nepriateľskej základne, ktorá v tom čase už nemá okrajové veže, a sám ničí nepriateľský inhibítor alebo nexus.

Bad – v preklade zlý. Označenie pre čokoľvek zlé v hre (bad decision – zlé rozhodnutie, bad game – zlá hra, bad fight – zlý súboj). Spoluhráči tak zvyknú označovať aj menej skúsených alebo naozaj zle hrajúcich členov tímu, ale všeobecne je to brané za detinské správanie a odporúčame vám nevyjadrovať sa takto o svojich spoluhráčoch.

Bait – čiže návnada. Taktický manéver, pri ktorom sa snaží jeden hráč (alebo tím) nalákať jedného alebo viac nepriateľov na súboj alebo urobenie chyby, ktorú dokáže náležite využiť.

Ball – v preklade guľa alebo lopta. Označenie pre Orianninu guľu, ktorú môže ovládať iba ona.

Ban – po našom zákaz. Má 2 významy: potrestanie zo strany administrátorov za porušenie pravidiel (napr. dočasný ban na fóre či v hre, prípadne trvalý ban kedy Riot zablokuje váš účet kompletne) – alebo pre druhý význam pozri Ban phase.

Ban phase – alebo po našom skomolné na ban fáza. Je to niekoľko sekúnd na začiatku herných režimov ranked a draft mode, kedy kapitán každého tímu môže zakázať (čiže zabanovať) troch hrdinov, ktorých si v danej hre nemôže nikto vybrať (picknúť).

Banana – v preklade banán. Je to Sorakina animácia auto attacku, kedy na nepriateľa vystrelí točiaci sa polmesiac. V staršej, menej graficky vyspelej verzii hry, tento polmesiac pripomínal banán.

Baron – neutrálne monštrum, celým menom Baron Nashor. Nachádza sa v hornej časti mapy Summoner’s Rift a po jeho zabití získa celý tím peniaze a na niekoľko minút bonusové vlastnosti.

Baron buff – buff za zabitie barona. Trvá 2 minúty a jeho vlastnosti sú zrýchlený teleport do bázy a posilnenie vlastných minionov.

Base – v zmysle základný/é. Označenie pre základné hodnoty napr. hrdinov či predmetov bez ohľadu na časom nadobudnuté bonusy z predmetov alebo levelov. Napr. base stats – základné hodnoty.

Base – čiže základňa. Okrajová časť mapy, v ktorej sa nachádza obchod, nexus a inhibítory. Na začiatku hry a po smrti sa znovu objavíte práve v báze. Iný názov: fontána (fountain).

Báza – česko-slovenská skomolenina slova base. Pozri predošlý výraz.

Bear – v preklade medveď. Označenie pre postavu menom Volibear, výnimočne sa tak označuje medveď Tibbers, verný spoločník hrdinky Annie.

Bird – doslova vták. Označenie pre hrdinku menom Anivia alebo hrdinu menom Azir.

Blind – doslova slepota. CC efekt, počas ktorého trvania hrdinove útoky 100% minú, resp. nespôsobujú žiadne poškodenie.

Blind pick – typ PvP hry, kedy si hráči v tíme vyberajú postavu/hrdinu naraz, no nevidia aké postavy si vybrali ich súperi.

Blink – doslova žmurknutie (mžiknutí). Označenie schopností hrdinov v okamihu sa premiestniť na iné miesto (napr. použitím spellu Flash, Ekkove ability).

Blue – čiže modrá. Môže mať tri významy. Zvyčajne sa jedná o modrý buff, ktorý môže hrdina získať zabitím neutrálneho monštra menom Blue Sentinel. Tak isto to môže byť označenie pre modrý tím alebo občas sa takto nazývajú glyphy – runy modrej farby.

Bot game – alebo bot hra. Hra, v ktorej 5 ľudí bojuje proti piatim počítačom kontrolovaným hrdinom. Oficiálny názov tohto režimu je Coop vs AI (v preklade „Spoločne proti Umelej Inteligencii“).

Bounty – alebo odmena. Finančná čiastka, ktorú je daný hrdina hodný, ak ho niekto dokáže zabiť. Táto čiastka dokáže narásť až na výšku 500 goldov, ak sa hráčovi darí neustále zabíjať nepriateľov bez toho, aby medzi tým umrel. Maximum 500 goldov.

Broken – v preklade zlomené či pokazené. Označenie pre hrdinu, predmet alebo mechaniku v hre, ktorú niekto vníma ako nevyváženú alebo že nefunguje správne.

Bruce – prezývka hrdinu Lee Sin, odvodená od majstra bojových umení menom Bruce Lee.

Bruiser – trieda hrdinu, vyznačujúceho sa vysokou životnosťou a veľkou silou. V podstate synonymum pre triedu Fighter.

Brush – pomenovanie kríku, v ktorom sa môže hráč ukryť pred zrakom nepriateľa. Je to skomolenina od pôvodného názvu Bush – krík, ktorá sa pre svoju vtipnosť a neznalosť angličtiny zaužívala celosvetovo.

Buff – efekt s pozitívnym dopadom na hrdinu. Napríklad buff z Blue Sentinela, Barona alebo Red Bramblebacka. Protikladom je debuff. V prípade patchu, buffom sa rozumie oficiálna modifikácia hry, ktorá zlepšuje, zrýchľuje alebo zosilňuje isté mechaniky v hre. Protikladom takéhoto buffu je nerf.

Build – doslova postaviť. Označenie pre sadu predmetov, ktoré ste v hre kúpili (doslova predmety, ktoré ste na svojho hrdinu „postavili“ – preto build) pre svojho hrdinu. Zvyčajne predmety staviate za určitým zámerom (napr. ste to vyčítali v návode na internete). Ak vám spoluhráč napíše napr. „wtf build?“ myslí si, že kupujete nevhodné predmety na svojho hrdinu.

Bug – neúmyselná chyba v mechanike hry, ale toto slovo, ktoré v preklade znamená chrobák, sa používa aj ako prezývka hrdinu menom Kha’Zix.

Bully – čiže tyran, resp. utláčateľ či násilník. Označenie pre hrdinov, ktorí dokážu súperov na lajne šikanovať, zakazovať im farmu a tlačiť ich pod vlastnú vežu. Príkladom je napr. Darius, Caitlyn, Draven, Sion

Burst – doslova výboj či výbuch. Označenie pre veľké množstvo poškodenia spôsobené zväčša jediným hrdinom, vo veľmi krátkom čase. Synonymom je slovo nuke.

Bush – v preklade krík, je označenie trsov vysokej trávy na mape, v ktorých sa môže hráč ukryť pred zrakom nepriateľa.

Butseks – skomolenina slov butt sex, čiže análny sex. Označenie pre tzv. „znásilnenie“ kedy nepriateľ vymaže spoluhráča nečakane v priebehu sekundy. Vtedy sa zvykne ironicky napísať „surprise butseks“.

C

Calculated – doslova vypočítané. Toto slovo sa zvykne sarkasticky používať ak sa vám podarí prežiť stret s nepriateľom (prípadne ho popri tom aj zabiť) s minimálnym počtom životov (zvyčajne v hranici 1-45 bodov zdravia) alebo ak sa na poslednú chvíľu uhnete skill shotu alebo ulte, ktorá by vás zabila, ak by vás trafila. Alebo ak zaútočíte na nepraiteľa za nepriaznivých podmienok a napriek tomu vyhráte súboj s minimálnym počtom zvyšných životov, prípadne ak trafíte globálnu ultu. Príkladov je veľa.

Cap – maximálny limit nejakej hodnoty, ktorý nemôže byť prekročený. Je to skratka od slova capacitykapacita. Napríklad maximálny cap pre CDR je -40%. V zmysle cap – klobúk, sa toto slovo občas používa na označenie herného predmetu Rabaddon’s Cap.

Care – skratka od slova careful, čiže opatrne. Hráči tak upozorňujú spoluhráčov, aby si dávali pozor na niečo (napríklad možnosť prepadnutia zo zálohy, ak zmizli nepriatelia z mapy a pod.).

Carry – označenie pre postavu, ktorá na začiatku hry je slabá, ale silnie postupom času, naberaním levelov a kupovaním lepších predmetov. Rovnako sa tak označuje človek, ktorý má hlavnú zásluhu na víťazstve tímu.

Caster – hrdina, ktorého hlavným zdrojom poškodenia sú jeho ability, resp. kúzla. Pôvodne to boli výhradne mágovia (AP caster), ako sa hra zmenila, castermi sa stali aj iné postavy, napr. marksmani (tzv. AD casteri).

Chain CC – čiže reťazový CC. Neustále používanie CC abilít za sebou, tak že sa cieľ poriadne nedokáže ani len pohnúť (napr. ak Lissandra na nepriateľa použije za sebou svoje ability R, W a Q v rôznom poradí alebo ak viacero postáv zošle postupne svoje CC ability na jednu postavu).

Channelling – vyvolávací čas potrebný na zoslanie istej ability (napr. Fiddlestickova ulta má pred začatím channelling). Táto akcia sa dá prerušiť CC abilitou či knock upom.

Chase – doslova naháňačka. Prenasledovanie unikajúceho nepriateľa (alebo viacerých).

Cheese – v podstate ide o skratku od slova cheesy, resp. cheesy strategy, čím sa označuje stratégia, ktorá je veľmi „lacná“ a je tak „hlúpa“, až je to nečakané a preto zaberá na nepriateľov. Príklad cheesy stratégie je napr. nový top lane Sion, ktorý sa nechá v cca 1:40 hracieho času 2-3x trafiť od nepriateľskej veže, potom nabehne do nepriateľskej džungle kde zaútočí na červený buff. Pri tom zomrie, ale vďaka svojej pasívke stihne zabiť buff (a ukradnúť ho tak nepriateľskému junglerovi), po smrti sa narodí v základni, pričom stále má na sebe buff, a teleportne sa na top lajnu, kde má normálne byť, pričom už má zvyčajne level 2 (alebo ho dosiahne zabitím pár creepov) a na sebe red buff. Iným príkladom bol Pantheon, ktorý si dokázal vďaka svojej pasívke odsólovať draka na levely 2, kým dračie útoky boli brané ako AA.

Class – v preklade trieda. Všeobecné pomenovanie jednotlivých tried (alebo kategórií) šampiónov. V hre existuje 6 základných tried: assassin, mage, marksman, fighter, tank a support.

Classa – slangová, poslovenčená (počeštená) verzia slova Class. Vyslovuje sa ako [klas]. Množné číslo je classy [klasy] (čo v reálnej angličtine znamená  niečo úplne iné).

Clear – čiže čistenie. Označenie pre schopnosť hrdinov zabíjať nepriateľské miniony na lajne alebo kempy v jungli (čiže schopnosť „vyčistiť“ danú oblasť).

Clear speed – alebo rýchlosť čistenia. Označenie pre to, ako rýchlo je daný hrdina schopný „vyčistiť“ vlnu minionov na lajne alebo tábor v jungli.

Clutch move – pomenovanie skvelo zvládnutej akcie vykonanej pod tlakom. Napríklad. únik s pár životmi z nebezpečného súboja, vyhnutie sa smrtiacemu úderu a pod.

Collapsing – v preklade zosypanie sa. Akcia, kedy sa tím skoordinuje natoľko, že sa mu podarí spoločnými silami prevalcovať nepriateľov (napr. prepadnutie z dvoch strán a podobne).

Combo – u nás sa používa aj skomolenina kombo. Kombo je akcia, kedy použijete dve alebo viacero abilít hrdinu za sebou tak, aby jedna zapadala do druhej. Napríklad Jarvanovo kombo E+Q alebo kombo kedy Jarvan ultne a Mega Gnar hodí nepriateľský tím do steny Jarvanovej ulty a tým dá všetkým stun. Alebo Alistarovo W+Q kombo. Pozri aj výraz wombo combo.

Comfort pick – nenapadá mi doslovný preklad, ale za comfort pick sa považuje, keď si hráč vyberie hrdinu, ktorého hráva najčastejšie a ovláda ho najlepšie, a v takomto prípade mu nevadí hrať proti hrdinom, ktorí sú považovaní za jeho counter alebo majú proti nemu inú výhodu. Teoreticky by sa to dalo preložiť ako pohodlný výber, resp. vybrať si hrdinu, s ktorým sa pri hraní cítime pohodlne (omg :D)

Commit – v preklade odovzdať sa. Pri commitnutí hráč neuteká z boja, ale bojuje až kým nie je po všetkom alebo kým jeho hrdina neumrie.

Cooldown – čas, kedy nie je možné použiť danú abilitu po jej predošlom použití, pretože sa práve nabíja. Dá sa zredukovať runami, masteries a predmetmi, maximálne na -40%.

Counter gank – v podstate ide o proti-gank. Situácia, kedy jungler príde na lajnu urobiť gank, a druhý jungler ho tam čaká (alebop príde včas) a zapojí sa do boja, a vyrovná tak sily na obidvoch stranách.

Counter jungle – alebo counter jungling. Je to taktika, kedy jungler vstúpi do oblasti nepriateľovej jungle a zabije jeho buff alebo veľké neutrálne monštrá, čím zabráni nepriateľovi získať peniaze a skúsenostné body.

Counter pick – taktika uplatňovaná v ranked hrách a pri draft režime. Ide o taktiku, kedy si hráč vyberie svojho hrdinu na základe toho, kto si dokáže poradiť práve s tým hrdinom, ktorého si vybral nepriateľ. Príklad: jeden z hráčov si vybral Katarinu, nepriateľ ho counter pickne napríklad tak, že bude hrať Fiddlesticksa.

Cover – v preklade kryť. Toto napíše hráč, ktorý žiada svojho spolu hráča, aby mu postrážil lajnu (čiže zabíjal nepriateľské creepy tak, aby nemohli poškodzovať jeho vežu), kým sa na ňu znova nevráti.

Creep – v našom slangu je množné číslo tohto slova: creepy. Vyslovuje sa to ako kríp, krípy. Jedná sa o neutrálne monštrá v jungli a malých minionov, ktorí vychádzajú z nexusu a pochodujú jednotlivými lajnami k nepriateľskému nexusu a cestou útočia na všetko nepriateľské (hrdinovia, nepriateľské creepy, veže). Označujú sa aj slovom minion (mn. č. minioni).

Crystal Scar – názov mapy na ktorej sa odohráva herný režim Dominion.

Custom – vlastná hra ktorú si založíte vy sami a sami si určíte pravidlá. Celý názov je Custom Game – Vlastná hra.

Cup – v preklade pohár alebo kalich. Slangové označenie pre predmet Chalice of Harmony alebo Athene’s Unholy Grail.

Cutlass – „skratka“ pre predmet Bilgewater Cutlass, ktorý je možné zakúpiť v obchode.

D

Damage – doslova poškodenie. Poškodenie spôsobované hrdinami, príšerami v džunngly, creepmi či vežami.  Skratka dmg. V hre existujú 2 typy poškodenia – fyzické (physical dmg) a magické (magic dmg).

Dash – v preklade vrhnúť sa či útek. Takto sa označujú ability, ktorými dokáže hrdina uniknúť smrti, nebezpečenstvu alebo skillshotu. Napr. Gravesov Quickdraw, Lucianov Relentless Pursuit a podobné.

Dat – skomolenina slova that, čiže to alebo ten. Napr. „dat Graves!“ čiže ten Graves!

Debuff – negatívny efekt postihujúci hrdinu (napr. zníženie určitých vlastností). Protikladom je buff.

Dem – skomolenina slova them, čiže oni, alebo tie. Napr. „dem jukes!“ čiže tie úniky!

Deny – alebo denial. Voľne preložiteľné ako zakázanie niečoho. Zvyčajne zakázanie získavania expov a peňazí nepriateľovi, tým že mu nedovolíte sa dostatočne priblížiť. V LoL sa táto technika označuje slovom zoning.

Disable – doslova vyradenie. Forma CC, ktorá nedovoľuje nepriateľovi vykonať akúkoľvek akciu. Príkladom disable abilít sú Malzaharova a Warwickova ulta.

Disengage – doslova oddeliť. Akcia, pri ktorej sa hrdinovi (alebo tímu) podarí oddeliť od útočiacich protihráčov. Disengage hrdinkou je napr. Janna vďaka jej ulte a Q abilite. Opakom je engage.

Dive – v preklade ponorenie sa. Nebezpečná taktika, pri ktorej prenasledujete nepriateľa pod jeho vlastnú vežu (doslova sa ponoríte do oblasti dosahu veže).

Dodge – alebo úhyb. „Uhnúť“ môžete napr. zápasu ktorý sa vám nepozdáva, a rovnako sa jedná o abilitu hrdinu menom Jax. Tretí význam sa používa v spojení uhnúť sa nepriateľskému skillshotu a toto sa vyjadruje aj slovom evade či side-step.

Dominion – herný režim v hre, odohrávajúci sa na mape Crystal Scar, kde hlavnou úlohou je získavať body a obsadzovať dôležité styčné body na mape.

Doran – označenie štartovných predmetov zo série „Doran“. Konkrétne Doran’s Blade, Doran’s Ring, Doran’s Shield. V závislosti na hranom hrdinovi a pozícii zvyčajne začínate hru zakúpením  jedného z týchto predmetov.

Double kill – čiže dvojité zabitie. Akcia, pri ktorej v určitom krátkom časovom odstupe hráč zabije dvoch protihráčov.

Draft – celým názvom draft pick. Typ hry podobný rankedom alebo profi hrám, kde na začiatku každý tím zakáže 3 hrdinov, ktorých nemôže nikto v danom zápase hrať. Hráči si následne postupne vyberajú svoje postavy.

Dragon – čiže drak. Neutrálne monštrum v spodnej časti mapy. Ktokoľvek zabije túto príšeru, jeho celý tím dostane permanentný bonus do hry. Dôležitá súčasť hry.

Duelist – čiže duelista. Postava, ktorá exceluje v súbojoch s inými postavami jeden proti jednému (napr. Fiora, Jax).

Dunking – jedná o zabitie nepriateľa, ktoré vyzerá naozaj honosne alebo použitie niektorej z abilít pri ktorej postava vyskočí do vzduchu. Pretože dunking je v basketballovom slangu označenie výskoku a zaveseniu lopty do koša. A tomu je (animáciou) podobná napr. Dariusova ulta, ulta Jarvana 4 a dokonca niečo podobné má aj hrdina Jayce.

Duo – čiže pár. Označenie pre lajnu na ktorú chodia dvaja hráči naraz (zvyčajne spodná) alebo v spojení s duo que – kedy dvaja hráči idú spoločne do jednej hry. Hráči, ktorí takto hrajú, sa volajú premade.

E

Early game – po našom začiatok hry. Takto sa označuje úvodná fáza zápasu (nazývaná aj laning phase). Táto fáza zvyčajne končí, keď padne prvá veža (ktoréhokoľvek z tímov) a hráči začnú chodiť po celej mape.

Egg – doslova vajce. Ide o pasívku postavy menom Anivia, ktorá sa po smrti zmení na vajce z ktorého sa znova vyliahne.

El classico – takto sa kedysi označovali zápasy Európskych pro tímov SK Gaming proti Fntic. Dôvodom bol fakt, že midlaneri v oboch tímoch pochádzali zo Španielska (Ocelote za SK Gaming, xPeke za Fntic) a keďže patrili k svetovej špičke, ich súboje boli vždy veľmi obľúbené a očakávané. Hoci daní hráči už v týchto tímoch nehrávajú, pojem sa zaužíval natoľko, že kedykoľvek hrajú proti sebe tieto 2 tímy, zápas sa označuje ako „el classico“.

Elo – komplexné matematické hodnotenie schopností hráča. Čím vyššie číslo, tým vyššia úroveň hráča.

Elo hell – istá úroveň Elo, z ktorej sa hráč nedokáže dostať a hranie je nesmierne frustrujúce. Niekto v toto peklo verí, niekto nie.

Emote – skratka pre emotikon. Označenie pre príkazy v hre po ktorých zadaní do chatu vaša postavička vykoná niektorý zo svojich predvolených emotikonov (zasmeje sa, vysmeje nepriateľa, povie vtip, …)

Enemy – v preklade nepriateľ. Označenie pre člena nepriateľského tímu.

Engage – doslova zapojiť. Zaútočenie na nepriateľský tím (alebo hrdinu), označenie pre začiatok súboja (skirmishu) alebo team fightu. Ak vám to napíše spoluhráč počas hry -chce od vás, aby ste engagli – čiže zaútočili a nasilu vyvolali boj.

Equip – doslova výbava. Predmety v hre, ktoré si kupujete v obchode vo vlastnej základni. Výraz je prebraný z RPG a MMORPG hier.

Escape – doslova únik. Ako escape mechanics (mechanika úniku)  alebo escape, sa označuje každá abilita hrdinu, ktorá mu dokáže pomôcť dostať sa z nepríjemnej situácie. Napr. Ezrealovo E, Lee Sinov skok na wardky či Lucianov/Gravesov dash a podobne.

Executed – v preklade popravený/á. Typ smrti, kedy hráča zabije veža, creep alebo neutrálne monštrum, pričom expy a peniaze za zabitie nedostane nikto z nepriateľského tímu. Občas sa tento výraz používa ak Darius zabije nepriateľa svojou ultou.

Experience – po našom skúsenostné body. Dostávate ich za zabitie creepov, neutrálnych príšer, zničenie veží a zabitie nepriateľských hrdinov. U nás sa používa cz/sk skomolenina – jeden exp, 2 a viac expov.

Evade – alebo vyhnutie sa. Vyhnúť sa môžete rôznym skillshotom úkrokom do strany (side-step), zastaním na mieste alebo inou náhlou, nečakanou zmenou smeru.

F

Face check – akcia, pri ktorej sa hráč ide o niečom presvedčiť na vlastné oči, riskujúc tak svoj život. Zvyčajne sa face checkujú kríky, či v nich niekto nie je schovaný (ak je, väčšinou to končí smrťou face checkera) alebo drak a baron.

Facepalm – úkon, kedy si v stave najvyššej bezradnosti chytíte tvár (face) vlastnou dlaňou (palm) pretože na to čo sa stalo alebo niekto povedal, nemáte slov. Najznámejšie facepalm meme je kapitán Jean-Luc Piccard zo seriálu Star Trek: Nová Generácia.

Fail – doslova zlyhanie. Označenie pre situáciu, ktorú niekto nezvládne (napr. iniciujete súboj a prehráte, pokúsite sa ukradnúť draka ale nepodarí sa vám to, atď.)

Fail Flash – po našom nevydarený flash. Takto sa nazýva nechcené použitie flashu alebo ak chce hráč Flashom napríklad preskočiť stenu ale nevypočíta si dobre dosah spellu a miesto toho „narazí“ do steny pred sebou.

Fanboy – doslova fanúšik. Ženská verzia by bola fangirl.

Farm – čiže farma. Vyhľadávanie monštier a creepov za cieľom nazbierania expov a peňazí. Farmenie je označenie pre pasívne last hitovanie napr. creepov na lajne, kedy sa nesnažíte nepriateľa zabiť, ale nazbierať goldy a expy práve zabíjaním creepov.

Fear – doslova strach. Abilita, po ktorej zásahu postava uteká opačným smerom a hráč nad ňou nemá žiadnu kontrolu. Fear spôsobuje napr. Fiddlesticks (jeho Q), Shaco (jeho W) a iní..

Fed – alebo „nažraný„. Fednutý hrdina je taký, ktorý sa stáva silnejším oproti ostatným hráčom vďaka tomu, že zabil viac nepriateľov ako ostatní, preto má vyšší level oproti ostatným hráčom (aj spoluhráčom) a vďaka získaným peniazom má aj lepšiu výbavu.

Feed – alebo feeding, z anglického slova chovať. Akcia, pri ktorej hráč opakovane umrie pri stretnutí s nepriateľmi a poskytuje im tak ľahko získané peniaze a expy. Hráč, ktorý „feedi“ nepriateľa sa volá feeder a za cielený feeding môže dostať prísny trest. Pozor – nie každý feeding je robený naschvál. Niekedy máte skrátka smolu 😉

Fighter – v preklade bojovník, označenie pre istú trieda hrdinov. Niečo medzi tankom a DPS. Nevydrží toľko čo tank, ale spôsobuje väčšie poškodenie. Pôvodne sa táto trieda nazývala Bruiser.

Flame – na toto nemáme sk/cz ekvivalent. Je to označenie pre situáciu, kedy jeden hráč (alebo viacerí) začne do chatu neustále vypisovať urážky a narážky na niektorého zo spoluhráčov či protihráčov. Takéto správanie je nežiadúce a trestné.

Focus – čiže sústredenie sa tímu na určitý cieľ zvyčajne strategicky významný – napr. zabiť nepriateľské ADC, zničiť vežu a ignorovať nepriateľov okolo, zabitie draka/barona a pod.

Fog Of War – doslova vojnová hmla 😀 Je to tmavé územie na hracej ploche, na ktorom nevidíme pohyb nepriateľov. Aby sme si znížili FoW, môžeme na mapu umiestniť napríklad wardky.

Forcing – čiže nútenie. Taktika kedy donútite nepriateľa urobiť to, čo chcete (napr. odlákať ho z istého miesta na mape, vynútiť súboj alebo team fight, …)

Forfeit – pozri výraz Surrender vote

Fountain – doslova fontána. Časť mapy, na ktorej sa objaví váš hrdina na začiatku hry alebo keď sa znova oživí. Jediné miesto, kde môžete nakupovať predmety. Synonymom je base či naša skomolenina – báza.

Freelo – spojenie slov free a elo. Takže elo zadarmo. Ako freelo sa označujú hrdinovia, s ktorými sa jednoducho a rýchlo poťaháte do vyššej ligy, pretože sú momentálne OP, broken alebo v danej divízii sú nezastaviteľní. Príkladom freelo hrdinov pre bronze ligu sú napr. Blitzcrank, Morgana, Katarina či Fiora.

Freeze lane – čiže zmrazená lajna. Taktika, kedy jeden z hráčov doslova „zmrazí“ vlnu creepov tak, aby sa jemu pohodlne farmilo, a zároveň ak by chcel farmiť nepriateľ, musel by sa vystaviť riziku.

Friend list – alebo zoznam priateľov. Zoznam kontaktov na hráčov, ktorých ste si pridali za priateľov a môžete ich pozývať na spoločné hry (aj oni vás). Zároveň si môžete prezerať ich runy a masteries, histúriu zápasov a komunikovať s nimi. Friend list nájdete v LoL klientovi, na pravo dole a otvoríte ho kliknutím na ikonku torza ľudskej postavy.

Fuck – toto pozná asi každý. 😛

G

Game throw – alebo zahodenie hry. Situácia, kedy vedúci tím urobí jednu alebo viacero chýb, ktoré buď ukončia ich výhodu alebo im prehrajú celú hru.

Gank ; Gang – prepadnúť jedného alebo viac nič netušiacich nepriateľov. Niekto odvodzuje toto slovo ako skratku pre „Go Around n’ Kill“, pretože gankujúci hráč zvyčajne obíde nepriateľa a napadne ho z nečakaného uhla. Popri slove Gank sa zaužíval aj v podstate nesprávny výraz Gang.

Gap closer – veľmi voľne preložiteľné ako „skracovač vzdialenosti„. Je to abilita, ktorou dokážete vo veľmi rýchlom čase skrátiť vzdialenosť medzi svojím hrdinom a nepriateľom.

Ghoster – hráč, ktorý počas hry sleduje online stream nepriateľského hráča, aby tak získal výhodu v hre. Táto neférová taktika sa volá ghosting.

Gib – pozri výraz instakill.

Gimme – skomolenina spojenia give me, čiže daj mi. Napr. „gimme red pls“ čiže „daj mi red prosím„.

Glass cannon – čiže sklenené delo. 🙂 Označenie pre hrdinu, ktorému hráč kupuje predmety s vysokým poškodením, avšak veľa nevydrží. V podstate to zahŕňa stavanie hrdinu na ofenzívny štýl, kedy hráč vedome obetuje výdrž na úkor sily.

Global – po našom globálka. Schopnosť hrdinu, ktorá dokáže byť zoslaná na ktorékoľvek miesto na mape (napr. Gangplankova Cannon Barrage, Karthusovo Requiem a pod.). Druhý význam je, keď niečo platí všeobecne alebo pre všetkých rovnako (napr. po zničení veže dostane každý hráč v danom tíme goldy, preto sa označujú ako global gold).

Glyph – modrá runa, ktorá prednostne vylepšuje magické vlastnosti hrdinu.

Go – čiže choď. Posmelenie napr. na začatie boja či zaútočenie na neutrálne monštrum (drak, baron).

Gold – čiže zlato. Menová jednotka v hre. Zlatky (alebo po našom aj goldy) získava hráč zabíjaním creepov, nepriateľov, veží a neutrálnych monštier a kupuje si za to lepšie predmety pre hrdinu.

Golden pose – čiže zlatá póza. Stav, ktorý nasleduje po použití aktívky predmetu Zhonya’s Hourglass.

GP10 – predmety/mastery/runy ktoré časom generujú extra peniaze (napr. 2 goldy za 10 sekúnd). Nesprávne sa občas GP10 označuje ako GP5.

Grab – voľne preložiteľné ako uchmatnutie. Skratka pre Blitzcrankovu abilitu Rocket Grab kedy vás „schmatne“ a pritiahne k sebe.

Greed – v preklade chamtivosť. Tzv. greedy – chamtivý je hráč, ktorý napr. naháňa skoro mŕtveho nepriateľa príliš ďaleko a potom umrie pretože sa naňho zosype celý nepriateľský tím. Prípadne ak niekto divne vežu kvôli killu, ale sám pri tom umrie. Skrátka označenie pre akúkoľvek situáciu, kedy sa hráč precení a jeho chamtivosť ho donúti urobiť vážnu chybu.

Green – čiže zelená. Slangová skratka pre označenie predmetu menom Stealth Ward (lebo je zelená). Toto slovo sa dá použiť vo vyhľadávači v obchode pre rýchle nájdenie tohto predmetu.

Grill – skomolenina anglického slova girl, čiže dievča. Vtipné označenie pre hráčky.

H

Harass – slangovo haras, čiže obťažovanie. Taktika, kedy zvyšujete tlak na nepriateľa jeho častým zraňovaním, pričom vám to nemá ako vrátiť. Napr. pri súboji melee postavy s ranged postavou.

Hard leash – taktika, pri ktorej spoluhráčovi (väčšinou junglerovi) pomôžete masívne zraniť nepriateľské monštrum, s tým že mu nezasadíte smrtiaci úder a odídete ešte pred jeho smrťou, aby ste neboli v dosahu získavania expov.

Hero – po našom hrdina. Postava, za ktorú hráte. Ekvivalent slov champion a champ.

High elo – v preklade vysoké elo. Označenie pre skúsených hráčov hry, v divíziách Platinum – Challenger. Opakom je low elo.

Hold – čiže podržať. Zostať na lajne a zabrániť nepriateľovi (alebo jeho creepom) aby ničili vežu, kým sa tam nevráti pôvodný hráč. Rovnaký význam ako cover.

Hook – po našom hák. Abilita znemožňujúca pohyb nepriateľa. Konkrétne sa jedná o Threshovu abilitu Death Sentence a Blitzcrankovu abilitu Rocket Grab.

Howling Abyss – názov mapy na ktorej sa odohráva herný režim ARAM.

Hue hue – pôvod z Brazílskeho serveru, resp. brazílskej lokalizácie. Smiech hrdinu Mordekaisera znie ako „huehuehue“ a keďže Morde dominoval hrám na tomto servery (a zvyčajne trolil alebo feedil), HUE HUE prevzala LoL komunita ako označenie vtipnej situácie.

Hybrid – taktika, pri ktorej hrdinovi staviate AP aj AD itemy a spôsobujete tak obidva typy poškodení.

Hype – v podstate niečo ako vzrušenie, nadšenie či natešenosť. „Hypnúť“ sa môžete napríklad na nadchádzajúci zápas v LCS, prípadne pre svoj obľúbený tím, hrdinu v hre alebo podobne.

Hypercarry – typ hrdinov s veľmi slabou early a mid game, avšak ktorí veľmi dobre scalujú v late game a stávajú sa v podstate nezastaviteľnými, ak sú dobre nafarmení. Zvyčajne sa jedná o marksmanov ako napr. Kog’Maw alebo Tristana, prípadne fighterov ako sú Jax či Sion. Z mágov je skvelým príkladom Cassioppeia.

I

Immobilize – pozri výraz Root.

Incoming – alebo skratka „Inc“, voľne preložiteľné ako pozor, niečo sa na vás valí. 😀 Napríklad niekto split pushuje a spoluhráč si všimne že traja protihráči sa blížia jeho smerom, prípadne upozornenie na možný gank či letiacu globálnu abilitu (napr. Ezrealova ulta).

Inhibitor turret – čiže veža chrániaca inhibítor.

Initiate – doslova započať. Hrdina vykoná akciu, ktorá signalizuje spoluhráčom aby začali bojovať. Iniciátor zvyčajne utrpí ťažké zranenia a vychytá najviac nepriateľských abilít (často pri tejto akcii umrie), aby jeho spoluhráči dostali o to menej damageu a dokázali vyhrať boj. Preto zvyčajne iniciujú tankovia a fighteri.

Inner turrets – v preklade vnútorné veže. Trojica veží (jedna na každej lajne) na okraji základne.

inSec – je meno známeho profesionálneho hráča z Ázie. Do povedomia sa dostal svojou úžasnou Lee Sin mechanikou (odkaz na video), kedy presne vyrátanými krokmi dokázal fenomenálne kúsky. Odvtedy sa každý Lee Sinov vydarený alebo nevydarený pokus o ward jumping zvykne nazývať inSec.

Instakill – alebo aj instagib. Skratka od instant kill, čiže okamžité zabitie. Akcia, pri ktorej hrdina s plným životom (alebo skoro plným) umrie na následky spôsobených zranení v tak krátkom čase (zvyčajne 1-2 sekundy), že ani nemá čas reagovať. V poslednej dobe sa nahrádza spojením 100 to 0.

Instalock – skratka od instant locking, voľne preložiteľné ako okamžité zamknutie. Rýchly výber hrdinu a stlačenie tlačidla Lock-in na začiatku zápasu, čím hráč zabráni komukoľvek inému aby si vybrať daného hrdinu, zvyčajne bez toho aby o tom dopredu dal vedieť. Berie sa to ako prejav úbohosti a YoloQ ho v plnej miere odsudzuje. Nie je to kewl. 🙁

Invade –  v preklade nájazd alebo vpadnutie. Ak to napíše spoluhráč na začiatku hry, má v pláne napadnúť, resp. vtrhnúť do džungle nepriateľského tímu a ukradnúť buff, prípadne zabiť ich junglera.

Invite – doslova pozvánka či pozvanie. Ak vám to niekto napíše do chatu v klientovi, chce aby ste mu poslali invitation – pozvánku, do hry.

Item – v preklade predmet. Predmety, ktoré kupujete hrdinom v hre. U nás sa pre množné číslo zaužívala skomolenina itemy.

Izi – skomolenina slova easy, čiže jednoduchý alebo ľahký.

J

Juke – vyhnutie sa skillshotu alebo uniknutie protivníkovi z dohľadu náhlou zmenou smeru, za pomoci abilít alebo kríkov.

Jungle – doslova džungľa. Zalesnená oblasť medzi lajnami obývaná neutrálnymi monštrami. Slangovo sa u nás zaužívalo slovo jungla.

Jungle clear – označenie pre akciu, kedy hrdina „čistí“ nejaký tábor v jungli (pozri slovo Clear). Od rýchlosti, akou to dokáže, často závisí úspešnosť hrdinu v jungli.

Jungler – hrdina, ktorý získava peniaze a expy nie na lajne, ale zabíjaním neutrálnych monštier v džungli.

Jungling – v našom slangu džunglenie. Keď hráč zabíja monštrá v džungli.

K

Kappa – tento výraz sa používa na zakončenie ironických, vtipných, troll alebo sarkastických vyjadrení. Niečo ako dovetok za povedaným, na znásobenie sily toho, čo ste napísali/povedali pred chvíľou. Pôvod je z Twitch.tv kde je toto slovo reprezentované tvárou bývalého zamestnanca Twitchu, ktorého priezvisko je Kappa a používa sa namiesto meme „troll face“.

Kewl – skomolenina slova cool, čiže skvelé. Používané ako sarkazmus z dôvodu skomolenia.

Kid – v preklade decko. Hanlivé oslovenie pre hráča, ktorý sa správa ako malé, rozmaznané decko.

Kill – doslova zabitie. Väčšinou sa takto označuje zabitie nepriateľa alebo spoluhráča.

Kill lane – doslova zabijácka lajna. Kombinácia dvoch hrdinov, ktorých sila a ability majú potenciál zabiť hrdinov hrajúcich proti nim. Tento typ lajny sa zvyčajne chodí na bot.

Killing spree – na killing spree sa dostane hrdina, ktorý zabije po sebe aspoň troch nepriateľských hrdinov bez toho, aby medzi tým sám umrel.

Kit – sada hrdinových abilít.

Kite – alebo kiting, je neustále zraňovanie nepriateľa, zatiaľ čo on nemôže odpovedať protiútokom. Na rozdiel od harasu, pri kitingu nemáte okolo seba creepov. Skvelým príkladom kitingu je situácia, kedy ranged hrdina uteká pred melee hrdinom a popri úniku ho neustále zraňuje auto attackmi.

Kiter – hrdina, ktorý je dobrý v kitovaní (napr. Caitlyn)

Knockback – doslova odstrčenie nepriateľa opačným smerom, ako stojí hrdina zosielajúci takúto abilitu. Počas knockbacku dotyčný nemôže vykonávať žiadny iný pohyb ani akciu.

Knockup – čiže nadhodenie nepriateľa do vzduchu, vertikálnym smerom. Počas knockupu dotyčný nemôže vykonávať žiadny iný pohyb ani akciu, a jeho horizontálna poloha zostáva nezmenená.

L

Lag – pomalá odozva serveru, spôsobená vysokou latenciou pripojenia. Vážny lag môže spôsobiť odpojenie z hry a pokiaľ sa hráč nenapojí späť kým skončí zápas, je to brané ako opustenie hry (AFK).

Lag spike – náhle, ale iba niekoľko sekúnd trvajúce zvýšenie latencie.

Lane – v našom slangu lajna či linka. Cesta, ktorou creepy chodia do nepriateľskej základne. Existujú tri: horná (top), stredná (mid) a spodná/dolná (bot).

Lane swap – čiže prehodenie lajny. Taktika, kedy top laner ide na spodnú lajnu a bot laneri (support a ADC) idú na hornú lajnu (top).

Lane taxing – doslova zdaňovanie lajny. Akcia, kedy spoluhráč (najčastejšie jungler) príde na lajnu a začne dorážať (last hitovať) creepy a brať si tak goldy a expy, ktoré náležia spoluhráčovi, ktorý na danej lajne hrá. Niekto to považuje za normálne, niekto to odsudzuje. Zvyčajne to robí jungler po tom, ako gankne lajnu a kill dostane jeho spoluhráč.

Laner – hráč, ktorý začína hru na niektorej z troch lájn.

Laning – zostávanie na lajne, za cieľom zastaviť prúd nepriateľských creepov a získavania goldov a expov.

Laning phase – prvá časť (fáza) hry, kedy laneri ostávajú na svojich lajnách a získavajú goldy a expy zabíjaním nepriateľských creepov. Táto časť hry končí zvyčajne po tom, ako padne prvá veža na ktorejkoľvek lajne. Synonimom je early game.

Lantern – v preklade lampa. Abilita hrdinu menom Thresh, s názvom Dark Passage.

Laser – slangový výraz pre abilitu Final Spark hrdinky Lux, abilitu Death Ray hrdinu Viktora a i. alebo auto attack obelisku v nexuse.

Last hit – zasadenie smrtiaceho úderu nepriateľskému creepovi, hrdinovi alebo neutrálnemu monštru. Rovnaký význam má skratka CSing.

Late game – doslova neskorá hra. Táto fáza začína hneď po skončení mid game, kedy už väčšina hráčov jedného tímu má skoro nakúpené všetky predmety, zvyčajne je zničená väčšina veží a jednotliví hráči sú na leveloch cca 15 a vyššie. V podstate je to záver hry.

Leash – taktika kedy spoluhráč na seba pritiahne aggro neutrálneho monštra a „tankuje“ jeho damage. Toto je vhodné hlavne pre junglerov.

LeBroken – ironické pomenovanie hrdinky LeBlanc, ktorá je všeobecne považovaná za tzv. broken hrdinku.

Leave – čiže odchod. Opustenie výberovej obrazovky champov alebo celkovo hry pred jej regulárnym ukončením. Hráč, ktorý takto opustí hru (chtiac alebo nechtiac) sa volá leaver.

Leaver – pozri výraz leave.

LeaverBuster – automatický systém, ktorý si všíma hráčov, ktorí často opúšťajú hru predčasne (vypnú hru počas výberu hrdinov alebo počas hry). Systém dáva časové zákazy na ďalšie hranie a chronickým leaverom (pozri výraz leave) dokonca udeľuje niekoľkodňové, až permanentné zákazy hrať LoL.

Leech – taktika, kedy hráč zostane v blízkosti nepriateľských creepov, aby za nich získaval časť expov bez toho, aby ich pomáhal spoluhráčom zabíjať.

Lemme – skomolenina od spojenia let me, čiže nechaj mi. Napr. „lemme blue pls“ čiže „nechaj mi blue prosím„.

Lobby – v podstate miestnosť kde sa stretne váš tím a môže navzájom komunikovať. Takto sa popisuje časť hry kedy sa banujú a vyberajú hrdinovia pred hrou – lobby alebo pre-game lobby (lobby pred hrou) v ktorej je len váš tím – alebo post-game lobby (lobby po hre), ktorá naskočí po hre a v nej sú prítomné obidva tímy a môžu spolu komunikovať.

Lock – doslova zamknúť. Toto vám zvyčajne napíšu spoluhráči pri výbere hrdinu, kedy od vás chcú, aby ste klikli na tlačidlo LOCK IN a tým potvrdili, že chcete hrať hrdinu/hrdinku, ktorého ste si zvolili a skrátili tak čakaciu dobu, kým začne hra.

Lore – v tomto prípade je to myslené ako príbeh či pozadie. Pod týmto slovom sa myslí dejové pozadie hry alebo jednotlivých hrdinov. Liga ako taká plus každý hrdina osobitne, má vlastné lore – teda príbeh -popisujúci kto je to, čo robí a prečo bojuje v Lige Legiend.

Loss – doslova prehra alebo prehrať.

Loss Streak – čiže šnúra prehier. Pojem pre označenie situácie, kedy sa vám nedarí a prehrávate jednu hru za druhou (či už v normálnych zápasoch alebo rankedoch).

Low elo – doslova nízke elo. Označenie pre divízie Bronze – Gold. Opakom je high elo.

M

Main – v preklade hlavný/á. Hrdina, ktorého daný hráč hráva najčastejšie a predpokladá sa, že to s ním naozaj vie.

Mana – surovina, ktorú väčšina hrdinov používa na zosielanie abilít.

Manaless – čiže bez many. Hrdinovia, ktorí nepoužívajú manu (napr. Shen, Katarina).

Map – doslova mapa. Lokácia, na ktorej hrdinovia bojujú navzájom. Občas sa tak označuje aj mini mapa.

Map awareness – čiže povedomie o mape. Byť si vedomý toho, čo sa deje na mape – napr. kde sú nepriatelia, kde sú spoluhráči, ktoré veže už padli, kde sa hromadia creepy, …). Veľmi dôležitá súčasť hry.

Map control – čiže kontrola nad mapou. Spočíva v tom, mať víziu a kontrolu nad určitými oblasťami mapy. To zahŕňa zabíjanie červeného a modrého buffu, draka a barona, ničenie veží a pod.

Map objectivedôležitý bod na mape. Konkrétne sú to nexus, inhibítory, veže, drak, baron a buffy v džungly.

Mark – typ runy, ktorý zvyčajne znásobuje parametre spojené s fyzickým poškodením (AD damage). Má červenú farbu.

Melee – doslovný preklad bitka nedáva v tomto prípade zymsel. V hrách sa takto označujú postavy bojujúce na blízko (rukami, ručnými zbraňami). Protikladom je trieda ranged.

Mid game – doslova stred hry. Takto sa označuje časť hry, kedy zvyčajne viacero hráčov opustí svoje lajny a začínajú sa buďto zoskupovať na jednom mieste (zvyčajne mid lajna) alebo behajú po celej mape a snažia sa vyvolať prvé steam fighty (čiže súboje tímov). Zvyčajne (nie vždy!!) táto časť hry začína pádom prvej veže (ktoréhokoľvek tímu).

Mid or feed – takto sa vyjadruje hráč, ktorý je v skutočnosti troll a oznamuje tak spoluhráčom, že buď ho pustia na stredovú linku alebo bude schválne feediť a kaziť hru. Toto píšu iba chudáci a odporúčame vám vyvarovať sa takýchto výrazov, aby ste nedostali ban alebo report.

Mid turrets – čiže stredové veže. Trojica veží (jedna na každej lajne) umiestnených hneď pred základňou (nemýliť si s base turrets).

Mini map – doslova mini mapa. Malý, štvorcový obrázok v dolnom rohu obrazovky reprezentujúci arénu, v ktorej sa uskutočňuje zápas. Vidno na ňom pohyb spojencov a tých nepriateľov, ktorí sa nachádzajú mimo tzv. fog of war.

Minion – počítačom kontrolovaná jednotka rodiaca sa v základni, ktorá pochoduje lajnou do nepriateľskej základne a cestou útočí na všetko nepriateľské (nepriateľské miniony, hrdinovia, veže). Výraz totožný so slovom creep.

Minion wave – alebo creep wave. Čiže vlna minionov/creepov. Skupina minionov, ktorá sa zrodí v základni v určitom čase. Viacero vĺn sa môže časom spojiť dokopy a nazbierať tak jednu masívnu vlnu, ktorá v neskoršej fáze hry dokáže sama ničiť nepriateľskú vežu.

Mobilita – česko-slovenská skomolenina anglického slova mobility, čiže pohyblivosť. Celkovo za mobilných hrdinov sa považujú tí, ktorí majú ability typu dash, rôzne skoky alebo použitím abilít získajú dočasný, masívny bonus k rýchlosti.

Monkey – čiže opica. Slangový výraz pre hrdinu menom Wukong.

Mirror – v preklade zrkadlo. Zvyčajen sa tento výraz používa, ak na lajne proti sebe hrajú rovnaké postavy (mirror match – čiže zrkadlový zápas). Možné len v režimoch Team Builder a Blind pick.

Mummy – čiže múmia. Slangový výraz pre hrdinu menom Amumu.

Murder Bridge – doslova vražedný most. Ironický výraz pre mapu Howling Abyss v hernom režime ARAM.

N

Nerf – v prípade patchu, nerfom sa rozumie oficiálna modifikácia hry, ktorá zhoršuje, spomaľuje alebo oslabuje isté mechaniky v hre. Protikladom nerfu je buff.

Nexus – primárna budova v základni, v ktorej sa rodia creepy/minioni. Zápas vyhrá tím, ktorému sa ako prvému podarí zničiť nepriateľský nexus.

Nexus turrets – čiže nexus veže. Dvojica veží chrániaca nexus.

Niche – vyslovuje sa to ako nyč, ale SK/CZ ekvivalent žiaľ nepoznám 🙁 Toto slovo sa zvyčajne používa v spojení niche pick – čo je situácia kedy si hráč vyberie hrdinu ktorý nie je považovaný (momentálne) za dobrého, ale hodí sa na danú, špecifickú situáciu. Dobrým príkladom niche picku je, keď si napríklad proti tímu extrémne pohyblivých hrdinov s veľa skokmi a dashmi, vyberiete postavu, ktorá nemá žiadny skillshot.

Noob – hanlivé označenie neskúseného alebo hlúpeho hráča. Rovnako sa používajú aj slová naab, n00b, nob… skratka odvodená od slova newbie – čiže nováčik. Odporúčame tento výraz nepoužívať a zároveň sa nerozčuľovať, ak vás tak niekto nazve. 😉

Normal – skratka pre normal game, čiže normálna hra. Označenei PvP zápasu, v ktorom o nič nejde (Blind Pick, Normal Draft).

Nuke – akákoľvek abilita, ktorá spôsobuje masívne poškodenie. Napríklad Karthusova ultimátka Requiem. Alebo označenie pre veľmi rýchle zabitie nepriateľského hráča použitím vlastných abilít.

O

Objective – pozri výraz map objective.

Off tank – hrdina, ktorý sa vyznačuje vlastnosťami tanka (veľa vydrží, má CC, vie iniciovať, ..) ale chýbajú mu iné, dôležité vlastnosti skutočného tanka.

One Trick Pony – označenie niekoho, kto ovláda hranie iba jedného šampióna (zvyčajne na veľmi vysokej úrovni).

Orange – doslova pomaranč. Slangový výraz pre Gangplankovu abilitu Remove scurvy.

Outer turrets – čiže vonkajšie veže. Trojica veží (jedna na každej lajne) v najväčšej vzdialenosti od základne, blízko rieky.

Outplay – situácia, kedy sa niekomu podarí doslova „prešťať“ protihráča (alebo viacerých) a vďaka lepším schopnostiam či znalostiam hry dokáže napr. s málo životmi zabiť jedného či viac protihráčov a vyviaznuť z danej situácie živý.

Overextending – situácia, kedy sa hráč vzdiali až príliš od vlastnej veže alebo z bezpečnej zóny (najčastejšie do nepriateľského územia), čím sa stáva ľahším terčom pre gank a prepadnutie zo zálohy.

P

Party – doslova skupina. Pred začiatkom zápasu si hráč môže privolať do tímu viacero priateľov zo svojho zoznamu, a vytvoriť tak skupinu (čiže party).

Peel – alebo peeling. Použitie CC abilít na to, aby nepriateľ prestal zraňovať vašeho spoluhráča (alebo spoluhráčov). Najčastejšie peeluje support pre svojho marksmana ( teda… mal by 😀 )

Permaban – skratka od permanent ban, čiže stály zákaz. Takto sa označuje doživotný alebo dlho trvajúci zákaz na niečo.. napr. na prihlásenie sa na účet, na fórum, do hry, zákaz zúčastňovať sa akcií spojených s LoL…

Pet – doslova domáce zvieratko. Spojencom ovládateľná jednotka ktorá sa neráta ani ako hrdina, ani ako creep – je výsledkom použitia niektorej hrdinovej ability a bojuje za svojho pána. Príkladom je medveď Tibbers, Shacov klon alebo Yorickovi ghoulovia.

Pick – v preklade výber. Označenie pre fázu počas hrania rankedu alebo draft pick režimu, kedy si jednotliví hráči pickujú (čiže vyberajú) hrdinov, s ktorými chcú hrať nasledujúci zápas.

Pick order – alebo poradie výberu. Pri hraní rankedu alebo draft picku, si hráči vyberajú postavy postupne, od najvyššie umiestneného hráča až po toho na spodku. Pick order je pravidlo, ktoré hovorí, že ten čo je vyššie má právo si vybrať zo všetkých dostupných rolí a posledný v poradí musí hrať to, čo naňho zostane (zvyčajne support alebo jungler). Niektorým toto pravidlo nevyhovuje ale YoloQ Podcast vám odporúča dodržiavať ho!

Pick up – doslova zbierať. Taktika, kedy si tím po jednom odchytáva („zbiera“) členov nepriateľského tímu, zabíja ich a potom vďaka početnej prevahe dokáže zabrať dôležitý bod na mape (napr. zničiť vežu, zabiť draka či barona…)

Ping – má dva významy. Klasické označenie pre latenciu odozvy serveru (čím vyšší ping, tým horšie sa vám hrá). Druhá možnosť je použitie kláves Alt+pravé tlačidlo myši (prednastavené) na vytvorenie upozornenia pre spoluhráčov, ktoré sa zobrazí na mape a mini mape a vydá zvukový tón znejúci ako „ping“.

Pink – čiže ružová. Slangová skratka pre označenie predmetu menom Vision Ward (lebo je ružový). Toto slovo sa dá použiť vo vyhľadávači v obchode pre rýchle nájdenie tohto predmetu.

Playmaker – označenie pre hráča, ktorý predvádza naozaj vysoký stupeň hernej zručnosti nevšednými únikmi, zabitiami a celkovým štýlom hrania, ktoré ťahá tím k víťazstvu.

Plox ; Pl0x – skomolenina slova please. Ako na to ľudia prišli, to sa ma nepýtajte. Skrátka je to please, čiže prosím 😀

Poke – obdoba harassu, kedy hrdina využíva útoky na diaľku aby postupne, pomaly znižoval počet bodov života nepriateľa, zatiaľ čo on sám je bezpečne mimo jeho dosah. Čím vyšší je rozdiel medzi jednotlivými dosahmi súperov, tým ľahšie/ťažšie sa táto technika uskutočňuje.

Pony – čiže poník. Slangový výraz pre hrdinu menom Hecarim.

Position – alebo positioning. Čiže pozícia hráča počas súboja. Dobrým positioningom (alebo po našom skomolené na: pozicioning) sa vyskytuje hráč, ktorý presne vie, na ktorom mieste má v boji stáť, tak aby čo najefektívnejšie zasiahol do deja a zároveň bol čo najbezpečnejšie vzdialený od nebezpečenstva (ak je to možné).

Power Spike – čiže výkyv sily. Označenie pre časť hry, kedy daný hrdina získa značnú silu a schopnosť prevalcovať svojho nepriateľa. Každý hrdina má svoj vlastný power spike (buďto na určitom levely alebo po zakúpení istého predmetu). Napr. vo všeobecnosti hridnovia majú power spike na leveloch 2, 3 a 6… alebo napr. marksmani dosahujú vo všeobecnosti power spike keď kúpia BF Sword alebo Bilgewater Cutlass.

Premade – viacero hráčov, ktorí sa spolu poznajú, a hrajú zápas spoločne. Premade tím môže mať od 2 do 5 hráčov.

Proc – aktivácia efektu nejakého hrdinu, predmetu alebo ability. (napríklad ak vlastníte predmet Frozen Mallet, auto attackom „procnete“ jeho efekt spomalenia protihráča).

Pubstomp – pozri výraz roflstomp.

Pull – v podstate iný výraz pre leash. Občas sa tento výraz používa aj ako slang pre Blitzcrankovu abilitu Rocket Grab.

Push – taktika, kedy sa jeden alebo viacero hráčov sústredí na neustále, veľmi rýchle zabíjanie nepriateľských creepov na lajne (nezáleží mu či dá last hit alebo nie), aby tak pretlačili vlastných creepov k nepriateľskej veži a s ich pomocou ju zničili. Ak spoluhráč napíše do chatu slovo PUSH, chce aby ste ostali s ním a pomohli mu zničiť najbližšiu vežu.

Q

Quadra kill – zabitie štyroch hráčov jedným nepriateľom v krátkom časovom úseku.

Queue dodge – čiže vyhnutie sa zápasu. Vypnutie klienta alebo odpojenie PC od internetu počas výberu hrdinov, aby sa tak hráč vyhol danému zápasu. V ranked hrách za to dostanete postih v podobe odobrania istého počtu LP. Za každé takéto odpojenie dostanete časové obmedzenie na hranie ďalšej hry a časté zneužívanie tejto techniky sa trestá zákazom hrania.

Quick cast – nastavenie pre zosielanie abilít, kedy na ich použitie stačí jediné stlačenie klávesu (oproti pôvodnému nastaveniu, ktoré vyžaduje dva kliknutia). Kedysi sa toto nazývalo smart cast, ale keďže to budilo dojem že ak to nepoužívate nie ste smart (múdri), tak to autori zmenili.

R

Rage – doslova zlosť. Ak sa niektorý z hráčov začne rozčuľovať a nadávať na svoj tím či iné veci v hre. Zúriaci hráč sa označuje slovom rager. Takých nikto nemá rád a po skončení zápasu zvyčajne dostanú report.

Ragequit – ak hráč od zúrivosti na tvrdo vypne hru a viac sa do zápasu nezapojí. Takéto správanie je veľm idetinské, trápne, a Riotom tvrdo trestané.

Range – čiže dosah. Označenie napr. pre dosah abilít, AA postavy a podobne.

Ranged – voľne preložiteľné ako postava s útokom na diaľku. Označenie pre všetkých hrdinov v hre, ktorí útočia na diaľku. Protikladom je trieda melee.

Rape ; R4pe – doslova znásilnenie. Výraz sa používa ak niekto v hre dostane „čočku“ extra nepríjemným spôsobom (napríklad ho vymažú z mapy skôr ako stihne čokoľvek urobiť alebo ak sa na hráča zosypú 3 a viac nepriatelia naraz).

Rat – čiže potkan. Slangový výraz pre hrdinu menom Twitch.

Recall – univerzálna abilita ktorú má každá postava, ktorá ju teleportuje do základne po niekoľkých sekundách chanellingu. Nemá cooldown. Prednastavená je na klávese B.

Recommended – čiže odporúčané. Set odporúčaných predmetov pre každú postavu v obchode, prípadne kategória hrdinov, ktorých autori odporúčajú pre nových hráčov (pretože sú ľahkí na naučenie).

Red – čiže červená. Má tri významy. Pomenovanie červeného tímu, pomenovanie pre buff v jungli pridávajúci DoT poškodenie a slow (Crest of Cinders). Tretí význam je pomenovanie pre runy typu Mark.

Report – po našom nahlásenie (?). Akcia, ktorú je možné vykonať po skončení zápasu. Reportnúť (alebo nahlásiť) je možné ktoréhokoľvek spoluhráča alebo protihráča, za rôzne nešportové správanie (AFK, trolenie, nadávky, šikanovanie, …).

Respawn – keď sa hráč po smrti znovu „narodí“ vo vlastnej základni. Dá sa použiť aj pre znovu-narodenie buffov, creepov a neutrálnych monštier. Synonimom je slovo spawn.

Revenga – skomolenina anglického slova revenge, čiže odplata alebo pomsta.

Revolver – skratka pre predmet Hextech Revolver, ktorý je možné zakúpiť v obchode.

Riot – názov vývojárov hry League of Legends – v celom znení Riot Studios.

Rito – označenie vývojárov hry. Pôvodne šlo o preklep pri písaní slova Riot, pre svoju vtipnosť sa toto slovo zaužívalo keď chcete sarkasticky či urážlivo označiť vývojárske štúdio Riot.

River – čiže rieka. Zavodnená časť mapy medzi jednotlivými lajnami.

Roam – alebo roaming, čiže túlanie sa. Akcia, kedy hráč opustí vlastnú lajnu a „roamuje“ na inú lajnu. Najčastejšie to robieva mid laner alebo top laner, po tom ako pushne svoju vlnu creepov pod nepriateľskú vežu.

Roamer – hráč, ktorý roamuje.

Roflstomp – označnie pre situáciu, kedy dobrý hráč (alebo tím) prevalcuje slabého nepriateľa (alebo tím) bez toho aby sa musel extra snažiť a počas hry sa nesmierne baví bezmocnosťou nepriateľa.

Rollface – označenie pre akciu, kedy si položíte tvár na klávesnicu a potom sa po nej váľate hlavou zo strany na stranu, a popri tom stláčate náhodne všetky klávesy. Výraz pochádza z hry World of Warcraft, kde sa vždy tvrdilo že je to tzv. „rollface hra“ kedy prídete k bossovi, náhodne postláčate všetky klávesy a vyhráte súboj. V LoL sa takto označujú hrdinovia, ktorí fungujú na podobnom princípe. Vo všeobecnosti sa za rollface hrdinov momentálne považuje napr. Katarina v bronze lige alebo celkovo Ryze či Jax.

Rootdebuff, ktorý zabraňuje hráčom v pohybe. Môžu však používať auto attack a ability. Označuje sa aj výrazmi snare a immobilize.

Rush – v tomto prípade znamená rýchlo. Rushnúť môžete buďto objective na mape (napr. baron rush – kedy chcete narýchlo zabiť barona kým sa respawne nepriateľský jungler) alebo predmet. Rushnúť predmet znamená, že prednostne kupujete komponenty na určitý predmet v hre, za účelom jeho dostavania v čo najkratšom časovom úseku. Napr. mágovia zvyknú rushovať Rod of Ages.

S

Salty – doslova slaný. Týmto pojmom sa označuje hráč, ktorý je negatívny, uplakaný alebo sa skrátka na niečo sťažuje (prehraná hra, nerf obľúbeného hrdinu, nadáva na spoluhráčov, atď…)

Scaling – označenie pre to, ako efektívne hrdina naberá na sile postupom času, získavaním levelov a nákupom lepších predmetov. Hrdinovia ktorí dobre scalujú sa nazývajú carries. Rovnako sa tak označuje vylepšovanie sily abilít nákupom vhodných predmetov (niektoré ability „scalujú“ s AD, iné s AP predmetmi).

Scrim – nesúťažný zápas dvoch tímov, v ktorom nejde o nič, maximálne o zábavu. jednotlivé týmy zároveň hľadajú silné a slabné stránky nepriateľa, aby ich mohli využiť v nadchádzajúcom, „reálnom“ súboji.

Scrub – nadávka označujúca hráča so slabými zručnosťami v hraní hry. Používa sa aj slovo skrub alebo scrublord, ale odporúčame ho nepoužívať.

Seal – typ runy, ktorá primárne posilňuje obranné a utility vlastnosti hrdinu. Má žltú farbu.

Shop – doslova obchod. Nemýliť si s výrazom Store. Jediné miesto na mape, kde je možné nakupovať predmety. Ak vám to povie spoluhráč, naznačuje, že sa vracia do základne na nákup itemov. Môže sa použiť namiesto „b“, „base“ a pod.

Shutdown – zabitie hráča ktorý je na killing spree. Taktiež je to typ taktiky, kedy neustále zabíjate alebo harassujete toho istého protihráča, čo má za následok že je podlevelený a nemá peniaze na nákup potrebných itemov, tým pádom je v hre neúčinný.

Siege – v preklade obliehanie. Je to taktika kedy sa jeden z tímov zdržiava v okolí nepriateľskej veže a vždy keď má v dosahu vlastné creepy, pomaly, pár útokmi poškodí vežu. Po tom, ako je vlna creepov mŕtva, tím sa stiahne mimo jej dosah a čaká na ďalšiu vlnu. Obliehaniu vie tím zabrániť tak, že rýchlo vyčistí nepriateľskú vlnu creepov ešte pred tým, ako sa priblíži na dosah veže. Alebo vyvolaním teamfightu.

Silence – čiže ticho. Debuff, počas ktorého trvania zasiahnutý hrdina nedokáže zosielať kúzla, a ani používať ability.

Skill – po našom zručnosť. Má 2 významy: synonymum slova abilita (prevzané z RPG hier kde vám levelovaním pribúdajú „skilly“ alebo „talenty“) alebo označenie pre ohodnotenie zručnosti hráča hrať túto hru alebo vybraného hrdinu. Napr. ak vám niekto napíše že máte „Zero skill„, myslí tým, že vám to nejde (alebo že hranie daného hrdinu nevyžaduje žiadne vedomosti). Ak vás označí za „skilled„, myslí tým že vám to naozaj ide.

Skillshot – abilita, ktorá vyžaduje namierenie projektilu, pričom existuje šanca, že netrafí.

Skin – iný zovňajšok pre hrdinu, ktorý je možné získať iba zakúpením za RP body.

Skins for Wins – doslova skiny vyhrávajú hru (alebo niečo v tom zmysle). Toto zvykne písať niekto z hráčov, ak jeden z tímov má 3 a viac skinov.

Slow – čiže spomalenie. Debuff, ktorý spomaľuje rýchlosť pohybu hrdinu, creepov alebo monštier.

Smart cast – zastaraný výraz, ktorý sa už nepoužíva, Nahradil ho výraz Quick Cast.

Smiteless – alebo bez smiteu. Zabitie buffu v jungli bez použitia kúzla Smite, čo umožňuje junglerovi okamžite invadenúť nepriateľskú junglu a pokúsiť sa o ukradnutie ďalšieho buffu.

Snake – čiže had. Slangový výraz pre hrdinku menom Cassiopeia.

Snare – pozri výraz Root.

Snipe – v preklade odstrel. Použitie skillshotu s dlhým dosahom na zasiahnutie cieľa. Napríklad Q abilita hrdinky Nidalee.

Snowball – situácia, kedy hráč alebo celý tím získa výhodu v hre, ktorú neustále využíva, zväčšuje – a vďaka nej napokon vyhrá hru. Výraz v preklade znamená snehová guľa, pretože výhoda sa zväčšuje práve tak, ako snehová guľa pri jej gúľaní.

Snowball item – predmet, ktorý naberá na sile postupným naberaním asistov a killov. Napríklad Mejai’s Soulstealer alebo Sword of the Occult.

Soft leash – protiklad hard leashu, kedy leasher „vytankuje“ minimum poškodenia a ihneď odchádza preč.

Solo – hrdina, ktorý hrá na lajne úplne sám (zvyčajne top laner a mid laner).

Solo queue – protiklad skupiny (party), kedy hráč hrá hru sám a systém mu nájde náhodných spoluhráčov.

Sombreromexický klobúk. Označenie pre ultimátnu abilitu hrdinu Amumu, kedy sa okolo neho vytvorí žltý kruh -s Amumu uprostred -ktorý pripomína sombrero.

Space AIDS – doslova vesmírny AIDS. Zaužívaný ironický názov ability Malefic Visions hrdinu Malzahara.

Spawn – pozri výraz respawn.

Spell – čiže kúzlo. Skratka od Summoner’s Spell, čo je skupina istých kúzel, z ktorých je možné v rámci jednej hry používať iba dva vopred vybrané. Príklady: Flash, Smite, Ignite, Heal, …

Spin to win – doslova točením k víťazstvu 😀 Označneie pre hrdinov, ktorí dokážu vyhrať súboj alebo aj celú hru, pretože majú veľmi silnú abilitu, pri ktorej sa točia. Napríklad. Garenovo Judgement (E), Dariove Decimate (Q) či Katarinino Death Lotus (R).

Split push – rovnaká technika ako push, avšak praktikuje ju jeden hráč, ktorý sa oddelí od ostatných a pushuje vybranú lajnu sám, pričom zvyšok tímu buď pushuje pôvodnú lajnu alebo sa snaží zabaviť nepriateľský tím tak, aby žiadny z jeho členov nemohol ísť zasiahnuť proti split pusherovi.

Squad – iné označenie pre tím. Znie to drsnejšie :3

Squishy – hrdina, ktorého je ľahké zabiť, pretože nemá veľa bodov života ani ochrany v podobe armoru a magic resistu.

Stack – čiže kopa alebo znásobovanie. Stackovať sa dajú isté ability, ktoré sa vylepšujú ich používaním, napr. Nasusova abilita Siphoning Strike (ktorá po úspešnom použití získa 3 stacky) alebo pre predmety – napr. Sword of the Occult naberá stacky, pretože za každý assist alebo zabitie získa 1 stack, ktorý vylepšuje celkové vlastnosti predmetu.

Stall the game – doslova naťahovať hru. Taktika, kedy sa prehrávajúci tím správa pasívne, farmí pod vežami, bráni základňu, nebojuje s nepriateľom a snaží sa takto dohnať rozdiel v leveloch a predmetoch oproti nepriateľskému tímu.

Stat – skratka od status, čiže stav. Číselná hodnota vlastnosti hrdinu (napríklad rýchlosť pohybu, body života, body many, zbroj, …). Nami skomolené množné číslo je staty.

Steal – čiže ukradnutie, je zabitie buffov alebo veľkých neutrálnych monštier v nepriateľskej jungli. V prípade draka a barona, steal je, ak napríklad váš tím začne zabíjať jedno z týchto monštier a odrazu vám ho „ukradne“ nepriateľ použitím svojej ability alebo spellu, ktorý sa tam náhle, nepozorovane objaví.

Stealth – čiže neviditeľnosť. Abilita, kedy sa hrdina na niekoľko sekúnd stane neviditeľný, Disponujú ňou napríklad Rengar, Twitch a iní.

Steroidabilita alebo aura, ktorá zvyšuje jeden alebo viacero hrdinových základných hodnôt.

Store – v preklade obchod. Nemýliť si s výrazom Shop. Je to oficiálny obchod v hernom klientovi, v ktorom je možné nakupovať hrdinov, runy, skiny a pod.

Stronk – skomolenina slova strong, čiže silný. Používané ako sarkazmus z dôvodu skomolenia.

Summoner – v českej verzii hry je to preložené ako vyvolávač. Označenie pre reálneho hráča hrajúceho hru Leageu of Legends.

Summoner Spell – čiže vyvolávačské kúzlo. Označenie pre niekoľko špeciálnych kúzel, z ktorých si vyberáme dva pred začiatkom hry. Viac v tomto videu.

Super – skratka od Super Minion. Veľký creep, ktorý sa začne rodiť v nexuse namiesto siege miniona. Na scénu prichádza v prípade, že jeden z tímov zničí inhibítor.

Support – doslova podpora. Kategória hrdinov, ktorých úlohou podporovať ostatných. Alebo označenie pre „Support centrum“, t.j. hráčska podpora firmy Riot.

Suppress – alebo suppresion. Silnejšia forma stunu, ktorú zasiahnutý hráč nedokáže nijako prerušiť, jedine použitím predmetu Quicksilver Sash či Mikael’s Crucible.

Surrender – doslova vzdať sa. Surrendujúci tím predčasne ukončí hru v prospech nepriateľa hlasovaním.

Surrender vote – doslova halsovanie o vzdaní sa. Hlasovanie tímu o tom, či sa vzdať hry v prospech nepriateľa.

Susan – vtipno-urážlivé pomenovanie hrdinu v hre. Ktorého? Prečítajte si to meno od zadu. 😛

Sustain – schopnosť hrdinu zostať na lajne alebo v jungli bez toho, aby sa musel vracať do základne. Príklad junglera so skvelým sustainom je Warwick alebo Fiddlesticks. Za support rolu je to napr. Sona.

Synergy – alebo po našom synergia či súzvuk. Súzvuk dvoch alebo viacerých hrdinov (prípadne hráčov) pri spoločnej hre. Príklad synergie hrdinov je Yasuo a Malphite, kedy Yasuo benefituje z Malphitovej ulty.

T

Takedown – označenie pre zabitie nepriateľského hráča, epického monštra alebo nepriateľskej veže. Ako takedown sa počíta aj asistencia pri spomínaných úlohách.

Tank – hrdina schopný ustáť veľa poškodenia, ale sám ho veľa nespôsobí (príklady Malphite, Braum, Cho’Gath).

Tankiness – teoreticky preložiteľné ako „tankovitosť“ (??) – t.j. schopnosť ustáť veľké množstvo poškodenia vďaka predmetom s obrannými statmi.

Tanking – alebo po našom tankovanie. Ustáť veľké množstvo poškodenia namiesto ostatných spoluhráčov. Napríklad tankovať poškodenie spôsobené vežou jedným hrdinom, zatiaľ čo ju zvyšok tímu ničí.

Target – čiže terč. Terčom v hre môže byť hocikto (alebo hocičo). Nepriateľ, na ktorého  sa treba v boji zamerať, dôležitý cieľ na mape a podobne.

Taunt – doslova výsmech. Forma disable debuffu, kedy je zasiahnutý hrdina nútený útočiť na zosielateľa tauntu (disponuje ním napr. Shen či Rammus). Rovnako sa jedná o formu posmešku, ktorý hrdina vykoná ak do chatu napíšete „/t“ (bez úvodzoviek).

Team comp – skratka od Team Composition, čiže zloženie tímu. Špecifická skupina hrdinov, ktorú si hráči vyberú pretože navzájom súladia.

Teamfight – čiže tímový boj. Súboj, kedy sa stretnú obidva tímy a zvedú vzájomný súboj na jednom mieste.

Teeto – posmešná prezývka hrdinu menom Teemo.

Tenacity – v preklade húževnatosť – vlastnosť hrdinu, ktorá redukuje čas trvania CC zoslaného práve naňho. Maximum je -25%.

Tilt – v podstate to môžeme preložiť ako mať nervy.  V LoL slangu je to výraz pre stav, kedy sme počas hry nervózni a kvôli tomu sa správame neslušne a celkovo sa zhoršuje náš herný výkon. V prípade že máme nery (sme „on a tilt„), mali by sme prestať hrať a ukľudniť sa.

Timer – alebo časovač. Týmto termínom označujeme všetky časovače, ktoré nám oznamujú dôležité informácie. Napr. ako dlho ešte bude daný nepriateľ mŕtvy, kedy sa objaví nový drak, baron či buff v lese, cooldown abilét a predmetov…

Tower – čiže veža. Ďalší výraz pre turret.

Tower diving – prenasledovanie nepriateľa na územie v dosahu jeho vlastnej veže. Pozri výraz dive.

Tower hugging – doslova objímanie veže. Situácia, kedy hrdina (alebo viacerí) zostávajú v bezpečnej zóne dosahu vlastnej veže, čím zabraňujú nepriateľom, aby sa k nim priblížili a čokoľvek im urobili.

Toxic – čiže toxický/á. Označenie pre hráčov, ktorých nevhodné správanie negatívne ovplyvňuje priebeh hry (trolling, flame, nadávanie, AFK, …)

Trade – v tomto prípade výmena. Napríklad keď sa stretnú dvaja hrdinovia a navzájom si uštedria niekoľko rán bez toho aby sa zabili, s tým že jeden (zvyčajne prehrávajúci hrdina) utečie z dosahu oponenta.

Trade kill – je napríklad keď sa navzájom zabijú obaja jungleri alebo keď sa jeden z hráčov obetuje a umrie, aby jeho tím zabil viacej nepriateľov alebo zabil draka/barona či zničil vežu.

Tri-bush ; Tri-brush – doslova troj krík. Určitý krík na mape pripomínajúci písmeno „Y“, ktorý pokrýva naraz tri cesty. Na mape Summoner’s Rift sa nachádza napríklad pri drakovi a pri baronovi.

Tripple kill – zabitie troch hráčov jedným nepriateľom v krátkom časovom úseku.

Tryhard – označenie pre hráča, ktorý sa veľmi veľmi VEĽMI snaží vyhrať a dominovať v hre, a poťahať sa k víťazstvu za každú cenu.

Troll – slangový výraz pre hrdinu menom Trundle, ktorý náleží k rase trollov. Druhý význam je označenie hráča, ktorý zámerne narušuje priebeh hry alebo náladu v komunite nevhodným správaním a hlúposťami (napr. ide na mid ako duo mid laner, zámerne stojí pri junglerovi aby mu kradol expy z monštier, pobieha po mape a last hituje miniony na všetkých linkách, …).

Troll poll – po našom trollská žrď. Sarkastické pomenovanie Fizzovej ability Playful Trickster, ktorou sa často vyhne skill shotom, CC a AoE abilitám a „trollí“ tak súperov.

Troll pool – sarkastické pomenovanie Vladimirovej ability Sanguine Pool, ktorou sa často vyhne skill shotom, CC a AoE abilitám a „trollí“ tak súperov.

True damage – čiže skutočné poškodenie. Je to typ poškodenia, ktorý ignoruje zbroj a magickú odolnosť cieľa a spôsobí zranenie v plnom rozsahu. Jedinou možnosťou obrany proti true damage je kupovanie predmetov zvyšujúcich život.

Tunnel vision – najbližší preklad by mohol byť mať klapky na očiach. Je to označenie situácie, kedy sa príliš sústredíme na jednu vec a nevšimneme si inú – dôležitejšiu. Príklad: tak veľmi sa sústredíme na zabitie barona, že si nevšimneme ako nám nepriateľ dobíja Nexus.

Turret – doslova veža. Primárne pomenovanie statickej defenzívnej budovy, ktorá stráži lajny a základňu a automaticky útočí na každého nepriateľa alebo nepriateľského creepa v dosahu. Iné označenie pre tower. Sekundárny význam je slangový výraz pre Heimerdingerovu abilitu s názvom H-28G Evolution Turret.

Turret aggro – zameriavanie veže na jednotlivé ciele (nepriateľské hrdinovia, nepriateľské creepy).

Twisted Treeline – názov mapy pre trojčlenné tímy.

U

Unique – alebo po našom unikátka. Unikátna aura, ktorej efekt sa neznásobuje zakúpením predmetu s rovnakou aurou (čiže sa nestackuje – pozri výraz stack).

Untargetable – čiže nezamerateľné, resp. nezacieliteľné. Označenie pre situáciu, počas ktorej nie je možné cieľ trafiť útokom ani abilitou. Hráč sa môže „netargetovateľným“ stať napr. použitím aktívky na predmete Zhonay’s Hourglass alebo použitím vlastnej ability (nie každý hrdina takú má). Napr. Fizz sa vie dostať do tohto stavu vyskočením na svoju vidličku.  Ak sa postava stane nezacieliteľnou, dokáže sa tak zbaviť napr. aggra od veže.

Utility – alebo po našom utilita. Kúzla alebo ability, ktoré sú skôr prospešné pre tím a spoluhráčov ako pre hrdinu samotného. Hrdinovia triedy support majú väčšinou utility ability.

V

Vision hack – abilita, ktorá umožní hráčovi vidieť pozíciu nepriateľov na mape. Príkladom je hrdina Twisted Fate a jeho abilita Destiny.

W

Wat – skomolenina slova what, čiže čo.

Ward – po našom warda alebo wardka. Predmet, ktorý po umiestnení na mapu odhaľuje fog of war v jej blízkosti a umožňuje tak získať víziu nad územím, kde sa nenachádza hráč, spoluhráči ani vlastné creepy. Existujú dva druhy wardiek – Stealth Ward a Vision Ward.

Ward jumping – čiže skákanie na wardy. Schopnosť niektorých hrdinov rýchlo sa premiestniť na miesto, kde je ich vlastná (alebo spoluhráčova) warda. Príkladom je Lee Sin a jeho Safeguard alebo Katarina a jej Shunpo.

Ward bait – uloženie wardky na isté miesto a pripraviť ho tak na gank. Príklad: umiestnenie Vision Ward, ktorú stále vidno, na určité miesto vedľa kríku do ktorého sa postaví hráč. Keď nič netušiaci nepriateľ pôjde okolo a začne wardku ničiť, hráč ho napadne a pokúsi sa ho zabiť.

Ward coverage – čiže pokrytie mapy wardkami. Čím viac, tým lepšie.

Ward placement – čiže umiestnenie wardky. Miesto, kde hráč položí wardu. Najvnodnejšie miesta sú zvyčajne kríky (bush) alebo vstupy z/do rieky.

Waste – v tomto prípade to znamená zbytočné alebo premrhať. Označenie pre zbytočné použitie ability alebo spellu (napr. zbytočný Flash, skorý Smite, zbytočné použitie ulty, …).

Wave clear – označenie pre akciu, kedy hrdina „čistí“ lajnu od nepriateľských minionov tým, že ich zabíja (pozri slovo Clear). Od rýchlosti, akou to dokáže, často závisí úspešnosť hrdinu v schopnosti farmiť, pushovať lajnu alebo brániť vežu.

Wet Noodle Fight – v preklade boj mokrými rezancami 😀 Sarkastické pomenovanie súboju dvoch hrdinov s vysokými hodnotami odolností a zbroje a nízkym damageom, ktorý trvá zvyčajne veľmi dlho.

Win – doslova výhra alebo vyhrať.

Win Streak – čiže víťazná šnúra, resp. šnúra výhier. Pojem pre označenie situácie, kedy sa vám darí vyhrávať za sebou idúce hry (či už v normálnych zápasoch alebo rankedoch).

Wombo combo – keď spoluhráči efektívne zosúladia použitie svojich vlastných abilít na úspešné zabitie nepriateľov alebo únik z nebezpečnej situácie. Tento výraz pochádza z video hry Smash Brothers Melee Match.

Wurf – je (pre niekoho) vtipná skomolenina slova „worth“ – čiže „stálo to za to„. Toto slovo sa zvyčajen používa v hre keď niekto niečo totálne pohnojí a svojou akciou skoro nič nezíska alebo naopak – ak urobí niečo drastické a výnimočne sa mu to vydarí – napr. ak niekto ukradne baron buff a potom zomrie (vtedy to reálne bolo WURF) alebo ak napríklad feednutý top laner iniciuje 1v5, a v boji zomrie (vtedy je slovo wurf použité v negatívnom význame).

X

Xpeke – je meno profesionálneho európskeho hráča LoL. Do histórie sa zapísal fenomenálnym backdoorom, ktorý im zabezpečil výhru vo veľmi dôležitom zápase (odkaz na video). Odvtedy sa zvykne medzi hráčmi každý backdoor nazývať aj pojmom „xpeke“. Napr. „Hey Yi, gonna xpeke?“ čiže „Hej Yi, xpekneš to?“

Y

Yellow – čiže žltá. Označenie pre runy typu Seal.

Z

Zoning – taktika, kedy hráč zabraňuje nepriateľom byť v blízkosti creepov a získavať tak goldy a expy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *