LoL slovník II. – Pojmy

V hre League of Legends je zaužívaných mnoho výrazov, ktoré sa stali bežnou súčasťou v hovorovej reči hráčov. V tomto slovníku si môžete prečítať, čo dané pojmy predstavujú spolu s ich poslovenčenými/počeštenými skomoleninami. Ak hľadáte výraz rôznych skratiek, kliknite na tento odkaz.

Nenašli ste hľadaný výraz? Dajte vedieť e-mailom alebo napíšte do komentárov, určite sem pribudne.

Za doplnenie ďakujeme: Hrac987, Fazolka a NeoIzzy 🙂

Posledne aktualizované: 12.07.2018

YoloQ Slovnik

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 – 9

1v1 (1 versus 1) – hra jedného hráča proti jednému hráčovi. Zvyčajne sa tento duel koná na mape Howling Abyss (Kvílející propast), občas aj na stredovej lajne mapy Summoner’s Rift (Vyvolávačův žleb). V prípade týmovej hry toto číslo udáva počet hráčov z každého týmu, ktorí sa účastnia súboja (napr. vyrovnané 2v2 alebo 5v5 či nevyrovnané súboje 1v2, 3v5 a pod.)

3’s – zápas, ktorý sa odohráva na mape Twisted Treeline (Pokroucená alej). Trojka je tam preto, lebo obidva tímy sa skladajú z troch hráčov.

5’s – zápas, ktorý sa odohráva na mape Summoner’s Rift (Vyvolávačův žleb). Päťka je tam preto, lebo obidva tímy sa skladajú z piatich hráčov.

100 to 0 – v preklade „zo 100 na 0„. Akcia, pri ktorej hrdina s plným počtom životov umrie na následky spôsobených zranení v tak krátkom čase (zvyčajne do 1 sekundy), že ani nemá čas reagovať. V podstate to označuje, že hrdinove životy klesnú zo 100% na 0% v priebehu sekundy. Toto označenie dnes nahrádza pôvodný výraz instakill alebo instagib. Schopnosťou zložiť niekoho „zo 100 na 0“ majú zvyčajne postavy triedy assassin (zabijak) alebo burst mage (mág).

-.- – emotikon znázorňujúci zatvorené oči (bodka slúži ako „nos“). Grafické vyjadrenie facepalmu, zvyčajne sa používa po tom, ako hráč urobí nejakú hlúposť a uvedomí si ju (negatívni hráči to používajú aj na vyjadrenie sklamania nad spoluhráčmi, napr: „Bože ten Zielan -.-„)

-_- – to isté ako -.- ale v tomto prípade podtržník označuje ústa.

A

Ability – alebo abilita. V preklade schopnosť alebo kúzlo šampiónov v hre. Tieto sú prednastavené na klávesnici na klávesoch Q, W, E a R.

Ace – v preklade eso. Znamená to, že z nepriateľského tímu momentálne nikto nežije a ohlasuje sa to ak zomrie piaty nepriateľ skôr, ako sa oživý ktokoľvek z jeho tímu.

Active – alebo aktívka. Je to vlastnosť predmetov, ktorá vyžaduje pre aktiváciu stlačenie klávesu. Príklad predmetu s aktívkou je Randuin’s Omen, česky Randuinovo znamení.

Adaptive – teda adaptívny. Výraz sa používa pre adaptívne poškodenie, čo je mechanika v hre, kedy sa  bonusové poškodenie (napríklad z použitej runy) zaráta buďto k fyzickému alebo magickému poškodeniu – závisí na šampiónovi, ktorého hráte. (Napr. +10 adaptive damage by Ziggsovi pridalo 10AP bodov ale Dravenovi +10AD).

Aggro – alebo po našom skomolené na agro. Prioritné sústreďovanie sa na cieľ počítačom kontrolovaných postáv (boti, veže, minioni, monštrá). Napríklad ak vojdete do dosahu veže ako prví, veža sa na vás sústredí a začne do vás stireľať, takže ste práve „chytili agro od veže„.

Airborne – voľne preložené vo vzduchu. Jednotka, ktorá je vo vzduchu (napr. účinkom knockupu, háku alebo knockbacku) sa nemôže voľne pohybovať, útočiť a ani zosielať kúzla či používať schopnosti. Airborne status dostanete, ak vás napríklad zaultí šampión Malphite.

Alias – čiže prezývka. Napr. môj alias  je Inquisitor Kane. To isté ako skratka A.K.A. a podobné.

All – teda všetci. Výraz sa používa ak niekto chce, aby celý váš tím urobil určitú vec (napr. all def – všetci bráňte, all mid – všetci na mid, atď.)

All in – je výraz z kariet, kedy hráč staví všetky svoje peniaze na jednu kartu. V League of Legends sa „all in“ myslí, keď niekto chce aby ste šli do nastávajúcej situácie (napr. ttower dive alebo team fight) s plným nasadením a nešetrili schopnosti, prebíjacie doby a aktívky ale použili všetko čo máte, aby ste vyhrali.

AMIRITE – po našom nemám pravdu? Skratka je skomolený a do jedného slova spojený a skomolený výraz „Am I right?“ (alebo po česky: není liž pravda?)

Anti-siege – čiže proti-obliehanie. Týmto výrazom sa označuje hrdina schopný veľmi rýchlo zabiť nepraiteľské miniony ešte pred tým, ako sa dostanú k jeho veži a umožnia nepriateľom vežu obliehať. Napr. Xerath, Ziggs. Pozri aj výrazy siege a wave clear.

Armor – v preklade zbroj. Ochrana pred fyzickým poškodením. Čím vyššia hodnota, o to menej poškodenia vám AD nepriatelia spôsobia.

Asleep – pozri výraz Sleep.

Assassin – v preklade zabijak. Trieda šampiónov, ktorá dominuje v náhlom prepade a rýchlom zabití nepriateľa. Títo hrdinovia sa zvyčajne dokážu zneviditeľniť alebo majú rôzne únikové mechanizmy.

Assist – alebo asistencia či asist. Pomoc pri zabití nepriateľa. Pokiaľ hráč spôsobí nepriateľovi aspoň minimálne poškodenie, ale nezasadí smrtiacu ranu (prípadne na toho kto dá zabitie zošle nejakú pozitívnu schopnosť ako štít či heal), do skóre sa mu pripočíta asistencia pri zabití a dostane menšiu čiastku peňazí. Počet asistov udáva posledné číslo v kolónke KDA.

Attack Speed – čiže rýchlosť útoku, udáva sa v hodnote „útok za sekundu„.

Aura – pasívna schopnosť, ktorá ovplyvňuje šampióna a všetkých okolo neho v určitom dosahu. Kladná aura postihuje hráča a jeho spoluhráčov, záporná iba nepriateľský tím. Príklad predmetu s aurou je Sunfire Cape, česky Plášť ohnivé výhně.

Auto attack – v preklade automatický útok, je nastavenie v hre ktorého spustením zabezpečíte, že váš šampión bude automaticky útočiť na prvého nepriateľa, ktorý sa dostane do dosahu jeho základných útokov. V prípade ak nepriateľský šampión stojí vedľa miniona, auto attack sa sústredí na šampióna. POZOR: medzi hráčmi sa označenie auto attack (skratka AA) používa na označenie základných útokov. Nevedno prečo.

B

Baby rage – teda detský hnev. Výraz sa používa, ak sa niekto rozčuľuje, kričí a kope okolo seba ako malé rozzúrené decko namiesto toho, aby držal hubu a hral hru. Napríklad ak začne spoluhráč do chatu písať litánie o tom, ako ho nepriateľ drví len preto lebo hrá „noob champa“ alebo má „babysit“ od junglera.

Babysit – po našom opatrovanie. Babysiting zvyčajne robí jungler alebo mid laner, ktorý sa neustále zdržiava v okolí toho istého miesta (zvyčajne niektorej z liniek) a nepresúva sa po celej mape. Ak napríklad gankne top niekoľko krát za sebou v priebehu pár minút, je to považované za babysiting. Nie je to trestné, ani nežiadúce správanie, jedná sa o legitímnu súčasť hernej taktiky.

Backdoor – doslova zadné vrátka. Taktika, kedy sa jeden z členov tímu nepozorovane prešmykne do nepriateľskej základne, ktorá v tom čase už nemá okrajové veže, a sám ničí nepriateľský inhibítor alebo nexus.

Bad – v preklade zlý. Označenie pre čokoľvek zlé v hre (bad decision – zlé rozhodnutie, bad game – zlá hra, bad fight – zlý súboj). Spoluhráči tak zvyknú označovať aj menej skúsených alebo naozaj zle hrajúcich členov tímu, ale všeobecne je to brané za detinské správanie a odporúčame vám nevyjadrovať sa takto o svojich spoluhráčoch.

Bait – čiže návnada. Taktický manéver, pri ktorom sa snaží jeden hráč (alebo tím) nalákať jedného alebo viac nepriateľov na súboj alebo urobenie chyby, ktorú dokáže náležite využiť.

Ball – v preklade guľa alebo lopta. Označenie pre Orianninu guľu, ktorú môže ovládať iba ona.

Ban – po našom zákaz. Má 2 významy: potrestanie zo strany administrátorov za porušenie pravidiel (napr. dočasný ban na fóre či v hre, prípadne trvalý ban kedy Riot zablokuje váš účet kompletne) – alebo pre druhý význam pozri výraz Ban phase.

Ban phase – alebo po našom skomolné na ban fáza. Je to niekoľko sekúnd na začiatku herných hodnoteného a draftového režimu, kedy každý hráč môže zakázať (čiže zabanovať) šampióna, ktorého v danej hre nechce mať ani vo svojom ani v súperiacom tíme.

Banana – v preklade banán. Je to Sorakina animácia auto attacku, kedy na nepriateľa vystrelí točiaci sa polmesiac. V staršej, menej graficky vyspelej verzii hry, tento polmesiac pripomínal banán. So skinom Order of the Banana, Soraka naozaj útočí na nepriateľov banánmi.

Baron – neutrálne monštrum, celým menom Baron Nashor. Nachádza sa v hornej časti mapy Summoner’s Rift a po jeho zabití získa celý tím peniaze a na niekoľko minút bonusové vlastnosti.

Baron buff – bonus k statom za zabitie barona. Trvá 2 minúty a jeho vlastnosti sú zrýchlený teleport do bázy a posilnenie vlastných minionov.

Base – v zmysle základný/é. Označenie pre základné hodnoty napr. hrdinov či predmetov bez ohľadu na časom nadobudnuté bonusy z predmetov alebo levelov. Napr. base stats – základné hodnoty.

Base – čiže základňa. Okrajová časť mapy, v ktorej sa nachádza obchod, nexus a inhibítory. Na začiatku hry a po smrti sa znovu objavíte práve v báze. Iný názov: fontána (fountain).

Base race – veľmi voľne preložené ako preteky o zákadňu. Je to označenie finálnej fázy hry, kedy sa obidva tímy sústredia na to čím skôr sa prebojovať do nepriateľskej základne a zničiť nexus, pričom sa zvyčajne navzájom ignorujú alebo na obranu pošlú len jedného, maximálne dvoch hráčov. Príklad uvidíte v tomto videu.

Basic attack – čiže základný útok. Je to základná forma poškodzovania, keď váš šampión napríklad vystrelí náboj, šíp alebo sa zaženie mečom. Z mne neznámych dôvodov sa však namiesto skratky BA používa skratka AA ako auto attack, čo síce znamená niečo iné, ale v komunite sa pod pojmom auto attack momentálne chápe základný útok. Deal with it….

Báza – česko-slovenská skomolenina slova base. Pozri predošlý výraz.

Bear – v preklade medveď. Označenie pre postavu menom Volibear, výnimočne sa tak označuje medveď Tibbers, verný spoločník šampiónky Annie.

Bird – doslova vták. Označenie pre šampiónov Anivia a Azir.

Blind – doslova slepota. CC efekt, počas ktorého trvania šampiónove základné útoky 100% minú cieľ, resp. nespôsobujú žiadne poškodenie napriek tomu, že ich zasiahnutý šampión vykonáva.

Blind pick – typ PvP hry, kedy si hráči v tíme vyberajú postavu/hrdinu naraz, no nevidia aké postavy si vybrali ich súperi.

Blink – doslova žmurknutie (mžiknutí). Označenie schopností šampiónov v okamihu sa premiestniť na iné miesto (napr. použitím spellu Flash, Ekkove schopnosti).

Blue – čiže modrá. Môže mať dva významy. Zvyčajne sa jedná o modrý buff, ktorý môže hráč získať zabitím neutrálneho monštra menom Blue Sentinel. Tak isto to môže byť označenie pre modrý tím.

Blue Essence – v preklade modrá esencia. Herná mena za ktoprú si môžete kúpiť nového šampióna alebo runovú stránku. Získať ju môžete rozkladaním úlomkov šampiónov alebo 50ME dostanete za prvú výhru dňa raz za 22 hodín.

Bot game – alebo bot hra. Hra, v ktorej 5 ľudí bojuje proti piatim počítačom kontrolovaným hrdinom. Oficiálny názov tohto režimu je Coop vs AI (v preklade „Spoločne proti umelej inteligencii„).

Bounty – alebo odmena. Finančná čiastka, ktorú je daný šampión hodný, ak ho niekto dokáže zabiť. Táto čiastka dokáže narásť až na výšku 500 goldov, ak sa hráčovi darí neustále zabíjať nepriateľov bez toho, aby medzi tým umrel. Po zabití takéhoto hráča dostane celý tím toho kto ho zabil finančnú odmenu.

Broken – v preklade zlomené či pokazené. Označenie pre šampión, predmet alebo mechaniku v hre, ktorú niekto vníma ako nevyváženú alebo že nefunguje správne.

Bronze – teda bronz. Výraz pre bronzovú divíziu, ktorá je najnižšou divíziou v hodnotených zápasoch. Nachádzajú sa tu hráči ktoré sú buďto noví a nemajú s hraním skúsenosti alebo hráči ktorí sa odmietajú naučiť základy hrania.

Bruce – prezývka šampióna Lee Sin, odvodená od majstra bojových umení menom Bruce Lee, ktorý slúžil ako inšpirácia.

Bruiser – trieda šampiónov, vyznačujúcich sa vysokou životnosťou a veľkou silou. V podstate synonymum pre triedu Fighter.

Brush – pomenovanie kríku, v ktorom sa môže hráč ukryť pred zrakom nepriateľa. Je to skomolenina od pôvodného názvu Bush – krík, ktorá sa pre svoju vtipnosť a neznalosť angličtiny zaužívala celosvetovo.

Buff – efekt s pozitívnym dopadom na postavu. Napríklad buff z Blue Sentinela, Barona alebo Red Bramblebacka. Protikladom je debuff. V prípade patchu, buffom sa rozumie oficiálna modifikácia hry, ktorá zlepšuje, zrýchľuje alebo zosilňuje isté mechaniky v hre. Protikladom takéhoto buffu je nerf.

Build – doslova postaviť. Označenie pre sadu predmetov, ktoré ste v hre kúpili (doslova predmety, ktoré ste na svojho šampióna „postavili“ – preto build). Zvyčajne predmety staviate za určitým zámerom (napr. ste to vyčítali v návode na internete). Ak vám spoluhráč napíše napr. „wtf build?“ myslí si, že kupujete nevhodné predmety na svojho hrdinu.

Bug – neúmyselná chyba v mechanike hry, ale toto slovo, ktoré v preklade znamená chrobák, sa používa aj ako prezývka šampióna Kha’Zix.

Bully – čiže tyran, resp. utláčateľ či násilník. Označenie pre šampiónov, ktorí dokážu súperov na linke šikanovať, zakazovať im farmu a tlačiť ich pod vlastnú vežu. Príkladom je napr. Darius, Caitlyn, Draven, Sion

Burst – doslova výboj či výbuch. Označenie pre veľké množstvo poškodenia spôsobené zväčša jediným hrdinom, vo veľmi krátkom čase. Synonymom je slovo nuke.

Bush – v preklade krík, je označenie trsov vysokej trávy na mape, v ktorých sa môže hráč ukryť pred zrakom nepriateľa.

Butseks – skomolenina slov butt sex, čiže análny sex. Označenie pre tzv. „znásilnenie“ kedy nepriateľ vymaže spoluhráča nečakane v priebehu sekundy. Vtedy sa zvykne ironicky napísať „surprise butseks“.

C

Calculated – doslova vypočítané. Toto slovo sa zvykne sarkasticky používať vtedy, ak sa hráčovi podarí prežiť stret s nepriateľom (prípadne ho popri tom aj zabiť) s minimálnym počtom životov, ak náhodne trafíte globálnu ultu a podobne.

Cap – maximálny limit nejakej hodnoty, ktorý nemôže byť prekročený. Je to skratka od slova capacitykapacita. Napríklad maximálny cap pre CDR je -45%.

Cap – v zmysle slova klobúk, sa toto slovo občas používa na označenie herného predmetu Rabaddon’s Deathcap, česky Rabadonův smrtící klobouk.

Care – skratka od slova careful, čiže opatrne alebo od spojenia „take care“ čiže dávaj si pozor. Hráči tak upozorňujú ostatných, aby si dávali pozor na niečo (napríklad možnosť prepadnutia zo zálohy, ak zmizli nepriatelia z mapy a pod.).

Carry – označenie pre postavu, ktorá na začiatku hry je slabá, ale silnie postupom času, naberaním levelov a kupovaním lepších predmetov. Rovnako sa tak označuje hráč, ktorý má hlavnú zásluhu na víťazstve tímu a doslova ho ťahá.

Caster – hrdina, ktorého hlavným zdrojom poškodenia sú jeho schopnosti, resp. kúzla. Pôvodne to boli výhradne mágovia (AP caster), ale ako sa hra zmenila, castermi sa stali aj iné postavy, napr. marksmani (tzv. AD casteri, napríklad Lucian).

Cat – v preklade mačka. Môže označovať postavu v hre Nidalee alebo Rengar.

Chain CC – čiže reťazové CC. Neustále používanie CC schopností za sebou, tak že sa cieľ poriadne nedokáže ani len pohnúť (napr. ak Lissandra na nepriateľa použije za sebou svoje ability R, W a Q v rôznom poradí alebo ak viacero postáv zošle postupne svoje CC schopnosti na jednu postavu). Pre význam CC pozri časť so skratkami.

Challenger – tento výraz sa neprekladá. Výraz pre challenger divíziu v hodnotených hrách. Je to najvyššia dosiahnuteľná divízia v hre a má obmedzený počet miest. Iba 200 najlepších hráčov na servery môže skončiť v tejto divízii a preto dostať sa tam (a hlavne udržať sa v top 200) vyžaduje obrovské znalosti o hre, skvelé mechanické zručnosti a nutnosť venovať sa hre skoro ako práci.

Challenjur – vtipná skomolenina výrazu challenger. Zvyčajne sa používa ako zosmiešnenie pre zlých hráčov, ktorí o sebe tvrdia že sú lepší ako ostatní, ale napriek tomu sú v low elo. Napr.: „Jasné, ty si hotový challenjur, len tvoji hlúpi spoluhráči ťa držia v bronze 4, lol„.

Channelling – vyvolávací čas potrebný na zoslanie istej ability (napr. Fiddlestickova ulta má pred začatím channelling). Táto akcia sa dá prerušiť CC schopnosťou alebo tzv. displacement schopnosťou, ako napr. knock up, taunt, grab.

Charm – v preklade okúzlenie. Forma CC kedy sa zasiahnutý cieľ začne pohybovať smerom k zosielateľovi tejto schopnosti a nie je schopný používať útoky, schopnosti či zmeniť smer pohybu. Príkladom je Ahrina schopnosť Charm (E).

Chase – doslova naháňačka. Prenasledovanie unikajúceho nepriateľa (alebo viacerých).

Cheese – v podstate ide o skratku od slova cheesy, resp. cheesy strategy, čím sa označuje stratégia, ktorá je veľmi „lacná“ a je tak „hlúpa“, až je to nečakané a preto zaberá na nepriateľov. Príklad cheesy stratégie je napr. keď si bot laneri zastanú do kríku ktorým majú prísť na linku ich súperi a prepadnú ich hneď ako sa objavia pri nich.

Class – v preklade trieda. Všeobecné pomenovanie jednotlivých tried (alebo kategórií) šampiónov. V hre existuje 6 základných tried: assassin, mage, marksman, fighter, tank a support.

Classa – slangová, poslovenčená/počeštená verzia slova Class. Vyslovuje sa ako [klas]. Množné číslo je classy [klasy] (čo v reálnej angličtine znamená  niečo úplne iné).

Clear – čiže čistenie. Označenie pre schopnosť šampiónov zabíjať nepriateľské miniony na lajne alebo kempy v jungli (čiže schopnosť „vyčistiť“ danú oblasť).

Clear speed – alebo rýchlosť čistenia. Označenie pre to, ako rýchlo je daný šampión schopný „vyčistiť“ vlnu minionov na lajne alebo tábor v jungli.

Clutch move – pomenovanie skvelo zvládnutej akcie vykonanej pod tlakom. Napríklad. únik s pár životmi z nebezpečného súboja, vyhnutie sa smrtiacemu úderu a pod.

Collapsing – v preklade zosypanie sa. Akcia, kedy sa tím skoordinuje natoľko, že sa mu podarí spoločnými silami prevalcovať nepriateľov (napr. prepadnutie z dvoch strán v úzkom priestore a podobne).

Combo – u nás sa používa aj skomolenina kombo. Kombo je akcia, kedy použijete dve alebo viacero schopností za sebou tak, aby jedna zapadala do druhej. Napríklad Jarvanovo kombo E+Q alebo kombo kedy Jarvan ultne a Mega Gnar hodí nepriateľský tím do steny Jarvanovej ulty a tým dá všetkým stun. Alebo Alistarovo W+Q kombo. Pozri aj výraz wombo combo.

Comfort pick – nenapadá mi doslovný preklad, ale za comfort pick sa považuje, keď si hráč vyberie šampióna, ktorého hráva najčastejšie a ovláda ho najlepšie, a v takomto prípade mu nevadí hrať proti akémukoľvek nepriateľovi, aj ak sú považovaní za jeho counter alebo majú proti nemu inú výhodu.

Commit – v preklade odovzdať sa. Pri commitnutí hráč neuteká z boja, ale bojuje až kým nie je po všetkom alebo kým jeho šampión neumrie.

Cooldown – čiže prebíjacia doba je čas, kedy nie je možné použiť danú schopnosť po jej predošlom použití, pretože sa práve nabíja. Dá sa zredukovať runami a predmetmi, maximálne na -45%.

Counter gank – v podstate ide o proti-gank. Situácia, kedy jungler príde na nepriateľom gankovanú linku a vyrovná tak sily na obidvoch stranách.

Counter jungle – alebo counter jungling. Je to taktika, kedy jungler vstúpi do oblasti nepriateľovej jungle a zabije jeho kempy, čím zabráni nepriateľovi získať peniaze a skúsenostné body.

Counter pick – ide o taktiku, kedy si hráč vyberie svojho šampióna na základe toho, kto si dokáže poradiť práve s tým šampiónom, ktorého si vybral nepriateľ. Príklad: jeden z hráčov si vybral Katarinu, nepriateľ ho counter pickne napríklad tak, že bude hrať proti nej na linke Fiddlesticksa.

Cover – v preklade kryť. Toto napíše hráč, ktorý žiada svojho spolu hráča, aby mu postrážil linku a v podstate tak zaňho „vykryl“ jeho neprítomnosť. Napríklad top laner ktorý ide do bázy na nákup požiada junglera ktorý je na blízku aby mu „postrážil“ linku kým sa nevráti.

Creep – v našom slangu je množné číslo tohto slova: creepy. Vyslovuje sa to ako kríp, krípy. Jedná sa o súhrn všetkých neutrálnych monštier v jungli, minionov, hráčskych petov a podobne.

Critical chance – čiže šanca na kritický zásah. Mechanika pre základné útoky. Keď vám útok tzv. „critne“, spôsobí o 200-250% väčšie poškodenie. Jediná RNG mechanika v hre League of Legends.

Custom – vlastná hra ktorú si založíte vy sami a sami si určíte pravidlá. Celý názov je Custom Game – Vlastná hra.

Cup – v preklade pohár alebo kalich. Slangové označenie pre predmet Chalice of Harmony (česky Pohár harmonie) alebo Athene’s Unholy Grail (česky Athénův zvrácený grál).

Cutlass – skratka pre predmet Bilgewater Cutlass, česky Bilgewaterská šavle.

D

Damage – doslova poškodenie. Poškodenie spôsobované hrdinami, príšerami v džungly, creepami či vežami.  Skratka dmg. V hre existujú 2 typy poškodenia – fyzické (physical dmg) a magické (magic dmg).

Dash – takto sa označujú schopnosti, ktorými dokáže šampión uniknúť smrti, nebezpečenstvu alebo skillshotu. Napr. Lucianov Relentless Pursuit a pod.

Dat – skomolenina slova that, čiže to alebo ten. Napr. „Omg dat Graves!“ čiže „Omg ten Graves!“

Debuff – negatívny efekt postihujúci hrdinu (napr. zníženie určitých vlastností). Protikladom je buff.

Dem – skomolenina slova them, čiže oni, alebo tie. Napr. „dem skills!“ čiže „tie zručnosti!“

Deny – alebo denial. Voľne preložiteľné ako zakázanie niečoho. Zvyčajne zakázanie získavania expov a peňazí nepriateľovi, tým že mu nedovolíte sa dostatočne priblížiť. V LoL sa táto technika označuje aj slovom zoning.

Diamond – teda diamant. Výraz pre diamantovú divíziu v hodnotených zápasoch. Sem sa dostáva len malé percento hráčov, ktorí majú nie len dobré mechaniky, ale aj strategické myslenie a hrajú túto hru každý deň.

Disable – doslova vyradenie. Forma CC, ktorá nedovoľuje nepriateľovi vykonať akúkoľvek akciu. Príkladom disable abilít sú Malzaharova a Warwickova ulta.

Disengage – doslova oddeliť. Akcia, pri ktorej sa šampiónovi (alebo tímu) podarí oddeliť od útočiacich protihráčov. Disengage šampiónom je napr. Janna, vďaka jej ulte a schopnosti Q. Opakom je engage.

Dive – v preklade ponorenie sa. Nebezpečná taktika, pri ktorej prenasledujete nepriateľa pod jeho vlastnú vežu (doslova sa ponoríte do oblasti dosahu veže).

Dodge – alebo úhyb. „Uhnúť“ môžete napr. zápasu ktorý sa vám nepozdáva, a rovnako sa jedná o schopnosť šampióna Jaxa. Tretí význam sa používa v spojení uhnúť sa nepriateľskému skillshotu a toto sa vyjadruje aj slovom evade či side-step.

Doran ; Dorans – označenie štartovných predmetov zo série „Doran“. Konkrétne Doran’s Blade (česky Doranův meč), Doran’s Ring (česky Doranův prsten)Doran’s Shield (česky Doranův štít). Zvyčajne začínate hru zakúpením  jedného z týchto predmetov.

Double kill – čiže dvojité zabitie. Akcia, pri ktorej v určitom krátkom časovom odstupe hráč zabije dvoch protihráčov.

Draft – celým názvom draft pick. Typ hry podobný hodnoteným hrám, kde na začiatku každý tím zakáže 5 šampiónov, ktorých nemôže nikto v danom zápase hrať. Hráči si následne postupne vyberajú svoje postavy.

Dragon – čiže drak. Neutrálne monštrum v spodnej časti mapy. Ktokoľvek zabije túto príšeru, jeho celý tím dostane permanentný bonus do hry.

Duelist – čiže duelista. Postava, ktorá exceluje v súbojoch s inými postavami, jeden proti jednému (napr. Fiora, Jax).

Dunking – jedná o zabitie nepriateľa, ktoré vyzerá naozaj honosne alebo použitie niektorej zo schopností, pri ktorej postava vyskočí do vzduchu. Pretože dunking je v basketballovom slangu označenie výskoku a zaveseniu lopty do koša. A tomu je (animáciou) podobná napr. Dariusova ulta a ulta Jarvana 4.

Duo – čiže pár. Označenie pre linku na ktorú chodia dvaja hráči naraz (zvyčajne spodná) alebo v spojení s duo que – kedy dvaja hráči idú spoločne do hodnotenej hry. Hráči, ktorí takto hrajú, sa volajú premade.

E

Early game – po našom začiatok hry. Takto sa označuje úvodná fáza zápasu (nazývaná aj laning phase). Táto fáza zvyčajne končí, keď padne prvá veža (ktoréhokoľvek z tímov) a hráči sa začnú premávať po celej mape.

Egg – doslova vajce. Ide o pasívku postavy menom Anivia, ktorá sa po smrti zmení na vajce z ktorého sa znova vyliahne.

El classico – takto sa kedysi označovali zápasy Európskych pro tímov SK Gaming proti Fntic. Dôvodom bol fakt, že midlaneri v oboch tímoch pochádzali zo Španielska (Ocelote za SK Gaming, xPeke za Fntic) a keďže patrili k svetovej špičke, ich súboje boli vždy veľmi obľúbené a očakávané. Hoci daní hráči už v týchto tímoch nehrávajú, pojem sa zaužíval natoľko, že kedykoľvek hrajú proti sebe tieto 2 tímy, zápas sa označuje ako „el classico“.

Elo – komplexné matematické hodnotenie schopností hráča. Čím vyššie číslo, tým vyššia úroveň hráča.

Elo boost – čiže boostenie, resp. posilňovanie ela. Elo boosting je situácia, kedy sa skúsený hráč naloguje na účet s nízkym MMR a odohrá si niekoľko hodnotených zápasov a poťahá tak účet do vyššej divízie. Elo boost je aj to, keď si lepší hráč založí smurf účet a hrá so svojím menej skúseným kamarátom flex que alebo duo que hodnotené zápasy a takto ho nepriamo ťahá do lepšej divízie. Boostiť vás môže hocikto za peniaze, za skin alebo ak je to kamarát tak aj zadarmo.

Elo hell – istá úroveň Elo, z ktorej sa hráč nedokáže dostať a hranie je nesmierne frustrujúce. Niekto v toto peklo verí, niekto nie.

Emote – skratka pre gesto. Označenie pre príkazy v hre po ktorých zadaní do chatu vaša postavička vykoná niektorý zo svojich predvolených gest (zasmeje sa, vysmeje nepriateľa, povie vtip, …) a pre gestá dostupné v obchode.

Enemy – v preklade nepriateľ. Označenie pre člena nepriateľského tímu.

Engage – doslova zapojiť. Zaútočenie na nepriateľský tím (alebo šampióna), označenie pre začiatok súboja (skirmishu) alebo team fightu. Ak vám to napíše spoluhráč počas hry – chce od vás, aby ste engagli – čiže zaútočili – a nasilu vyvolali boj.

Equip – skratka slova equipment, čiže výbava. Predmety v hre, ktoré si kupujete v obchode vo vlastnej základni. Výraz je prebraný z RPG a MMORPG hier.

Escape – doslova únik. Ako escape mechanics (mechaniky úniku)  alebo escape, sa označuje každá schopnosť šampióna, ktorá mu dokáže pomôcť dostať sa z nepríjemnej situácie. Napr. Ezrealovo E, Lee Sinov skok na wardy či kúzlo vyvolávača Flash.

Executed – v preklade popravený/á. Typ smrti, kedy hráča zabije veža, allebo creep, pričom expy a peniaze za zabitie nedostane nikto z nepriateľského tímu. Občas sa tento výraz používa aj na označenie schopností šampiónov, ktoré sa používajú na dorážanie nepriateľov a spôsobujú o to vyššie poškodenie, o čo menej má nepriateľ života.

Experience – po našom skúsenostné body. Dostávate ich za zabitie creepov, zničenie veží a zabitie nepriateľov. U nás sa používa cz/sk skomolenina – jeden exp, 2 a viac expov.

Evade – alebo vyhnutie sa. Vyhnúť sa môžete rôznym skillshotom úkrokom do strany (side-step), zastaním na mieste alebo inou náhlou, nečakanou zmenou smeru.

F

Face check – akcia, pri ktorej sa hráč ide o niečom presvedčiť na vlastné oči, riskujúc tak svoj život. Zvyčajne sa face checkujú kríky, či v nich niekto nie je schovaný (ak je, väčšinou to končí smrťou face checkera) alebo drak a baron.

Facepalm – úkon, kedy si v stave najvyššej bezradnosti chytíte tvár (face) vlastnou dlaňou (palm) pretože na to čo sa stalo alebo niekto povedal, nemáte slov. Najznámejšie facepalm meme je kapitán Jean-Luc Piccard zo seriálu Star Trek: Nová Generácia.

Fail – doslova zlyhanie. Označenie pre situáciu, ktorú niekto nezvládne (napr. iniciujete súboj a prehráte, pokúsite sa ukradnúť draka ale nepodarí sa vám to, atď.)

Fail Flash – po našom nevydarený Flash. Takto sa nazýva akcia, ak chce hráč Flashom napríklad preskočiť stenu ale nevypočíta si dobre vzdialenosť a miesto toho „narazí“ do steny pred sebou.

Fanboy – doslova fanúšik. Ženská verzia by bola fangirl.

Farm – čiže farma. Farmenie je označenie pre pasívne last hitovanie napr. minionov, kedy sa nesnažíte nepriateľa zabiť, ale nazbierať goldy a expy práve zabíjaním creepov. Vaša „celková farma“ je počet zabitých creepov v hre (tzv. creep score).

Fear – doslova strach. Forma CC, po ktorej zásahu postava uteká opačným smerom ako stojí jej zosielateľ a hráč nad ňou nemá žiadnu kontrolu. Fear spôsobuje napr. Fiddlesticks svojím Q.

Fed – alebo „nažraný„. Feednutý hrdina je taký, ktorý sa stáva silnejším oproti ostatným hráčom vďaka tomu, že zabil viac nepriateľov ako ostatní, preto má vyšší level oproti ostatným hráčom (aj spoluhráčom) a vďaka získaným peniazom má aj lepšiu výbavu.

Feed – alebo feeding, z anglického slova chovať. Akcia, pri ktorej hráč opakovane umrie pri stretnutí s nepriateľmi a poskytuje im tak ľahko získané peniaze a expy. Hráč, ktorý „feedi“ nepriateľa sa volá feeder a za cielený feeding môže dostať prísny trest. Pozor – nie každý feeding je robený naschvál. Niekedy máte skrátka smolu 😉

Fighter – v preklade bojovník, označenie pre istú trieda šampiónov. Niečo medzi tankom a DPS. Nevydrží toľko čo tank, ale spôsobuje väčšie poškodenie. Pôvodne sa táto trieda nazývala Bruiser.

Fish – teda ryba. Výraz pre šampiónov Fizz alebo Nami.

Flame – na toto nemáme sk/cz ekvivalent. Je to označenie pre situáciu, kedy jeden hráč (alebo viacerí) začne do chatu neustále vypisovať urážky a narážky na niektorého zo spoluhráčov či protihráčov. Takéto správanie je nežiadúce a trestné.

Flee – v preklade útek. Forma CC kedy sa zasiahnutý cieľ začne pohybovať smerom preč od zosielateľa tejto schopnosti a nie je schopný používať útoky, schopnosti či zmeniť smer pohybu. Príkladom je Fiddlesticksova schopnosť Terrify (Q).

Focus – čiže sústredenie sa tímu na určitý cieľ zvyčajne strategicky významný – napr. zabiť nepriateľské ADC, zničiť vežu a ignorovať nepriateľov okolo, zabitie draka/barona a pod.

Fog Of War – doslova hmla vojny. Je to tmavé územie na hracej ploche, na ktorom nevidíme pohyb nepriateľov. Aby sme si znížili FoW, môžeme na mapu umiestniť napríklad totemy.

Forcing – čiže nútenie. Taktika, kedy donútite nepriateľa urobiť to, čo chcete (napr. odlákať ho z istého miesta na mape, vynútiť súboj alebo team fight, …)

Forfeit – pozri výraz Surrender vote

Fountain – doslova fontána. Časť mapy, na ktorej sa objaví váš šampión na začiatku hry alebo keď sa znova oživí. Jediné miesto, kde môžete nakupovať predmety. Synonymom je base či naša skomolenina – báza.

Freelo – spojenie slov free a elo. Takže elo zadarmo. Ako freelo sa označujú šampióni, s ktorými sa jednoducho a rýchlo poťaháte do vyššej ligy, pretože sú momentálne OP, broken alebo v danej divízii sú nezastaviteľní. Príkladom freelo hrdinov pre bronze ligu sú napr. Blitzcrank, Morgana, Katarina či Jax.

Freeze lane – čiže zmrazená linka. Taktika, kedy jeden z hráčov doslova „zmrazí“ vlnu minionov tak, aby sa jemu pohodlne farmilo, a zároveň ak by chcel farmiť nepriateľ, musel by sa vystaviť riziku.

Friend list – alebo zoznam priateľov. Zoznam kontaktov na hráčov, ktorých ste si pridali za priateľov a môžete ich pozývať na spoločné hry (aj oni vás). Zároveň si môžete prezerať ich runy, histúriu zápasov a komunikovať s nimi. Friend list nájdete v LoL klientovi, na pravo dole.

Fuck – toto pozná asi každý. 😛

G

Game throw – alebo zahodenie hry. Situácia, kedy tím ktorý vyhráva, urobí jednu alebo viacero chýb, ktoré buď ukončia ich výhodu alebo im prehrajú celú hru.

Gank – prepadnúť jedného alebo viac nič netušiacich nepriateľov. Niekto odvodzuje toto slovo ako skratku pre „Go Around n‘ Kill“, pretože gankujúci hráč zvyčajne obíde nepriateľa a napadne ho z nečakaného smeru. Niekto používa aj výraz Gang od slova „gang up“ čiže „dať sa dokopy“ v zmysle spojiť sily proti nepriateľovi.

Gap closer – veľmi voľne preložiteľné ako „skracovač vzdialenosti„. Je to schopnosť, ktorou dokážete vo veľmi rýchlom čase skrátiť (alebo naopak zväčšiť) vzdialenosť medzi sebou a nepriateľom. Gap closer je napríklad Xin Zhaovo Ečko alebo kúzlo Flash.

Ghoster – hráč, ktorý počas hry sleduje online stream nepriateľského hráča, aby tak získal výhodu v hre. Táto neférová taktika sa volá ghosting.

Gib – pozri výraz instakill.

Gimme – skomolenina spojenia give me, čiže daj mi. Napr. „gimme red pls“ čiže „daj mi red prosím„.

Glass cannon – čiže sklenené delo. Označenie pre šampióna, ktorému hráč kupuje predmety s vysokým poškodením, ale žiadnu obranu či body života a preto veľa nevydrží. V podstate to zahŕňa stavanie na ofenzívny štýl, kedy hráč vedome obetuje výdrž na úkor sily.

Global – po našom globálka. Schopnosť šampióna, ktorá dokáže byť zoslaná na ktorékoľvek miesto na mape (napr. Gangplankova Cannon Barrage, Karthusovo Requiem a pod.). Druhý význam je, keď niečo platí všeobecne alebo pre všetkých rovnako (napr. po zničení veže dostane každý hráč v danom tíme goldy, preto sa označujú ako global gold).

Go – čiže choď. Posmelenie napr. na začatie boja či zaútočenie na neutrálne monštrum (drak, baron).

Gold – čiže zlato. Menová jednotka v hre. Zlatky (alebo po našom zaužívané slovo goldy) získava hráč zabíjaním creepov, nepriateľov a veží. Táto mena slúži na nákup predmetov pre svojho šampióna v hre.

Gold – teda zlato. Výraz pre zlatú divíziu, čo je tretia najnižšia v hodnotených zápasoch. Ešte stále je považovaná za low elo, ale hráči už aspoň ovládajú základy hrania. Za dosiahnutie aspoň piatej priečky tejto divízie dostanete na konci roka odmenu v podobe Victorious skinu na Riotom vybraného šampióna.

Golden pose – čiže zlatá póza. Stav stázy, ktorý nasleduje po použití aktívky predmetu Zhonya’s Hourglass alebo ak vás zaultí Bard.

GP10 – predmety/runy ktoré časom generujú extra peniaze (napr. 2 goldy za 10 sekúnd). Nesprávne sa občas GP10 označuje ako GP5.

Grab – voľne preložiteľné ako uchmatnutie. Skratka pre Blitzcrankovu abilitu Rocket Grab (Q) kedy vás „schmatne“ a pritiahne k sebe.

Greed – v preklade chamtivosť. Tzv. greedy – chamtivý, je hráč ktorý napr. naháňa skoro mŕtveho nepriateľa príliš ďaleko a potom umrie pretože sa naňho zosype celý nepriateľský tím. Prípadne ak niekto divne vežu kvôli killu, ale sám pri tom umrie. Skrátka označenie pre akúkoľvek situáciu, kedy sa hráč precení a jeho chamtivosť ho donúti urobiť vážnu chybu.

Grill – skomolenina anglického slova girl, čiže dievča. Vtipné označenie pre hráčky.

Ground – voľne preložené ako uviaznutie. Forma CC kedy zasiahnutý cieľ nemôže použiť žiadne kúzla a schopnosti ovládajúce pohyb (napr. Flash a rôzne formy schopností dash, jump a blink). Príkladom je Cassiopeina schopnosť Miasma (W).

H

Harass – slangovo haras, čiže obťažovanie. Taktika, kedy zvyšujete tlak na nepriateľa jeho častým zraňovaním, pričom vám to nemá ako vrátiť. Napr. pri súboji šampióna na diaľku so šampiónom na blízko.

Hard CC – je forma CC ktorá dokáže prerušiť channeling schopností. Patria sem všetky CC, ktoré dokážu zmeniť pozíciu nepriateľa, t.j. akákoľvek airborne schopnosť, fear, flee, taunt, stun, suppression, a dokonca aj pull, sleep, stasis a silence.

Hard leash – taktika, pri ktorej spoluhráčovi (väčšinou junglerovi) pomôžete masívne zraniť príšeru (alebo príšery) v kempe, s tým že sa na linku dostanete o čosi neskôr, ale jungler nepríde o toľko bodov života ako keby ste mu dali klasický leash.

High elo – v preklade vysoké elo. Označenie pre skúsených hráčov hry, v divíziách Platinum – Challenger. Opakom je low elo.

Hold – čiže podržať. Zostať na lajne a zabrániť nepriateľovi (alebo jeho minionom) aby ničili vežu, kým sa tam nevráti pôvodný hráč. Rovnaký význam ako cover.

Hook – po našom hák. Schopnosť znemožňujúca pohyb nepriateľa. Konkrétne sa jedná o Threshovu Death Sentence (Q), Nautilusov Dredge Anchor (Q) a Blitzcrankov Rocket Grab (Q).

Howling Abyss – názov mapy na ktorej sa odohráva herný režim ARAM. V českej verzii Kvílející propast.

Hue hue – pôvod z Brazílskeho serveru, resp. brazílskej lokalizácie. Smiech hrdinu Mordekaisera znie ako „huehuehue“ a keďže Morde dominoval hrám na tomto servery (a zvyčajne trolil alebo feedil), HUE HUE prevzala LoL komunita ako označenie vtipnej situácie.

Hybrid – taktika, pri ktorej na šampióna staviate AP aj AD predmety a spôsobujete tak obidva typy poškodení. Zvyčajne sa skoro vôbec nevyužíva kvôli nepraktickosti.

Hype – v podstate niečo ako vzrušenie či natešenosť. „Hypnúť“ sa môžete napríklad na nadchádzajúci zápas v LCS, prípadne pre svoj obľúbený tím, buff šampióna v hre alebo podobne.

Hyper carry – typ šampiónov s veľmi slabou early a mid game, avšak ktorí veľmi dobre scalujú v late game a stávajú sa v podstate nezastaviteľnými, ak sú dobre nafarmení. Príklad hyper carry šampiónov: Kog’Maw, Vayne, Twitch, Azir, Jax, Master Yi.

I

Immobilize – pozri výraz Root.

Incoming – alebo skratka „Inc“, voľne preložiteľné ako pozor, niečo sa blíži. Napríklad niekto split pushuje a spoluhráč si všimne že traja protihráči sa blížia jeho smerom, prípadne upozornenie na možný gank či letiacu globálnu abilitu (napr. Ezrealova ulta).

Inhibitor turret – je názov veže v základni, ktorá stojí pred inhibítorom a chráni ho.

Initiate – doslova začať. Šampion vykoná akciu, ktorá signalizuje spoluhráčom aby začali niečo robiť. Iniciovať branie draka môže te tým, že ho pingnete a začnete do draka útočiť ako prví. Iniciovať team fight môžete tým, že ako prví skočíte do boja a spoluhráči vás budú (snáď) nasledovať.

Inner turrets – v preklade vnútorné veže. Trojica veží (jedna na každej lajne) stojace medzi vonkajšími vežami a inhibítorovými vežami.

inSec – je meno známeho profesionálneho hráča z Ázie. Do povedomia sa dostal svojou úžasnou Lee Sin mechanikou (odkaz na video), kedy presne vyrátanými krokmi dokázal fenomenálne kúsky. Odvtedy sa každý Lee Sinov vydarený alebo nevydarený pokus o ward jumping zvykne nazývať inSec.

Instakill – alebo aj instagib. Skratka od instant kill, čiže okamžité zabitie. Akcia, pri ktorej šampión s plným životom (alebo skoro plným) umrie na následky spôsobených zranení v tak krátkom čase (zvyčajne 1 sekunda), že ani nemá čas reagovať. V poslednej dobe sa nahrádza spojením 100 to 0.

Instalock – skratka od instant locking, voľne preložiteľné ako okamžité zamknutie. Taktika využívaná v režime blind pick, kedy si niekto vyberie a uzamkne šampióna pre seba, hneď ako sa načíta lobby. Zvyčajne sú z toho mnohé problémy.

Intentional Feeding – čiže úmyselný feeding. Situácia, kedy sa hráč schválne necháva opakovane zabíjať nepriateľmi. Takéto správanie je nežiadúce, kazí hru a je Riotom prísne trestané.

Invade –  v preklade nájazd alebo vpadnutie. Ak to napíše spoluhráč na začiatku hry, má v pláne napadnúť, resp. vtrhnúť do džungle nepriateľského tímu a ukradnúť buff, prípadne zabiť ich junglera.

Invite – doslova pozvánka. Ak vám to niekto napíše do chatu v klientovi, chce aby ste mu poslali invitation – pozvánku – do hry.

Item – v preklade predmet. Predmety, ktoré kupujete šampiónom v hre. U nás sa pre množné číslo zaužívala skomolenina itemy.

Izi – skomolenina slova easy, čiže jednoduchý alebo ľahký.

J

Juke – vyhnutie sa skillshotu včasným úkrokom alebo použitím premiestňovacej schopnosti šampióna, prípadne aktívkou predmetu.

Jungle – doslova džungľa. Zalesnená oblasť medzi linkami obývaná neutrálnymi monštrami. Slangovo sa u nás zaužívalo slovo jungla.

Jungle clear – označenie pre akciu, kedy šampión „čistí“ nejaký tábor v jungli (pozri slovo Clear). Od rýchlosti, akou to dokáže, často závisí úspešnosť šampióna v jungli.

Jungler – hráč, ktorý získava goldy a expy zabíjaním neutrálnych monštier v džungli a nehrá na žiadnej z troch liniek.

Jungling – v našom slangu džunglenie. Junglerova práca, t.j. čistenie kempov monštier a gankovanie spoluhráčov.

K

Kappa – tento výraz sa používa na zakončenie ironických, vtipných, troll alebo sarkastických vyjadrení. Niečo ako dovetok za sarkazmom, aby nikto nepochyboval o tom, že ste to nemysleli vážne. Pôvod je z Twitch.tv kde je toto slovo reprezentované tvárou bývalého zamestnanca Twitchu, ktorého priezvisko je Kappa a používa sa namiesto meme „troll face“.

Kewl – skomolenina slova cool, čiže skvelé.

Kid – v preklade decko. Hanlivé oslovenie pre hráča, ktorý sa správa ako malé, rozmaznané decko.

Kill – doslova zabitie. Väčšinou sa takto označuje zabitie nepriateľa alebo spoluhráča.

Kill lane – doslova zabijácka linka. Kombinácia dvoch šampiónov na spodnej linke, ktorých sila a schopnosti majú potenciál zabiť nepriateľov ak na nich zaútočia.

Killing spree – na killing spree sa dostane hráč, ktorý zabije po sebe aspoň troch nepriateľských hráčov bez toho, aby medzi tým sám umrel. Za zabitie hráča na killing spre dostanete extra odmenu v podobe goldov.

Kit – sada schopností šampióna (jeho P,Q,W,E,R).

Kite – alebo kiting, je neustále zraňovanie nepriateľa, zatiaľ čo on nemôže odpovedať protiútokom. Na rozdiel od harasu, pri kitingu nemáte okolo seba minionov. Skvelým príkladom kitingu je situácia, kedy šampión na diaľku uteká pred šampiónom na blízko a popri úniku ho neustále zraňuje základnými útokmi. Kitujú sa aj monštrá v jungli aby jungler nestratil priveľa života.

Kiter – hrdina, ktorý je dobrý v kitovaní (napr. Caitlyn)

Kitty – teda mačiatko. Výraz pre šampiónov Nidalee a Rengar.

Knock aside – alebo odstrčenie bokom, je forma CC kedy vás nepriateľ odstrčí do strany. Napríklad Dravenova schopnosť Stand Aside (E). Počas tejto akcie zasiahnutá postava získa status Airborne.

Knockback – doslova odstrčenie dozadu, je forma CC kedy vás nepriateľ odstrčí smerom od seba. Napríklad Rammusova schopnosť Powerball (Q). Počas tejto akcie zasiahnutá postava získa status Airborne.

Knockup – čiže nadhodenie (do vzduchu), je forma CC kedy vás nepriateľ vnadhodí smerom hore. Napríklad Malphitova schopnosť Unstoppable Force (R). Počas tejto akcie zasiahnutá postava získa status Airborne.

L

Lag – pomalá odozva serveru, spôsobená vysokou latenciou pripojenia. Vážny lag môže spôsobiť odpojenie z hry a pokiaľ sa hráč nenapojí späť kým skončí zápas, je to brané ako opustenie hry (AFK). Lag tak isto spôsobuje spomalené reakcie hráčov na vývoj hry, pretože kým ich hra zaznamená čo sa deje, môžu byť už mŕtvi.

Lag spike – náhle, ale iba niekoľko sekúnd trvajúce zvýšenie latencie.

Lane – v našom slangu lajna či linka. Cesta, ktorou chodia minioni do nepriateľskej základne. Existujú tri: horná (top), stredná (mid) a spodná/dolná (bot).

Lane swap – čiže prehodenie linky. Taktika, kedy top laner ide na spodnú linku a bot laneri (support a ADC) idú na hornú (top).

Lane taxing – doslova zdaňovanie linky. Akcia, kedy spoluhráč (najčastejšie jungler) príde na linku a začne dorážať (last hitovať) miniony a brať si tak goldy a expy, ktoré náležia spoluhráčovi, ktorý na danej linke hrá. Či je to vhodné alebo nie závisí od vývoja hry.

Laner – hráč, ktorý začína hru na niektorej z troch liniek.

Laning – zostávanie na linke, za cieľom zastaviť prúd nepriateľských minionov a získavania goldov a expov.

Laning phase – prvá časť (fáza) hry, kedy laneri ostávajú na svojich linkách a získavajú goldy a expy zabíjaním nepriateľských creepov. Táto časť hry končí zvyčajne po tom, ako padne prvá veža na ktorejkoľvek linke. Synonimom je early game.

Lantern – v preklade lampa. Skratka pre schopnosť Darrk Passage (česky Temný průchod) šampióna menom Thresh.

Laser – slangový výraz pre ultimátku Final Spark (R) šampiónky Lux, schopnosť Death Ray (E) šampióna Viktora alebo útok obelisku v Nexuse.

Last hit – zasadenie smrtiaceho úderu nepriateľskému creepovi, šampiónovi alebo neutrálnemu monštru.

Late game – doslova neskorá hra. Táto fáza začína hneď po skončení mid game, kedy už väčšina hráčov jedného tímu má skoro nakúpené všetky predmety, zvyčajne je zničená väčšina veží a jednotliví hráči sú na leveloch cca 15 a vyššie. V podstate je to záverešná fáza hry.

Leash – taktika kedy spoluhráč na seba pritiahne aggro neutrálneho monštra a „tankuje“ jeho poškodenie. Toto je vhodné hlavne pre junglerov.

Leave – čiže odchod. Opustenie výberovej obrazovky champov alebo celkovo hry pred jej regulárnym ukončením. Hráč, ktorý takto opustí hru (chtiac alebo nechtiac) sa volá leaver.

Leaver – pozri výraz leave.

Leaver Buster – automatický systém, ktorý si všíma hráčov, ktorí často opúšťajú hru predčasne (vypnú hru počas výberu šampiónov alebo počas hry). Systém dáva časové zákazy na ďalšie hranie a chronickým leaverom (pozri výraz leave) dokonca udeľuje niekoľkodňové, až permanentné zákazy hrať LoL.

LeBroken – ironické pomenovanie šampiónky LeBlanc, ktorá sa istého času všeobecne považovala za tzv. broken postavu.

Lethality – v českej verzii vražednost. Mechanika v hre, ktorá umožňuje ignorovať nepriateľovu zbroj a spôsobiť tak väčšie fyzické poškodenie. Predmet s vražednosťou je napríklad Serrated Dirk, česky Zubatá dýka.

Leech – taktika, kedy hráč zostane v blízkosti nepriateľských minionov, aby za nich získaval časť expov bez toho, aby ich pomáhal spoluhráčom zabíjať.

Lemme – skomolenina od spojenia let me, čiže nechaj mi. Napr. „lemme blue pls“ čiže „nechaj mi blue prosím„.

Lifesteal – doslova kradnutie života. Mechanika, kedy sa šampión doliečuje poškodzovaním nepriateľa. Takúto schopnosč má napríklad Vladimir alebo ju môžete zéskať zakúpením predmetu Vamp Scepter, česky Upírské žezlo.

Lobby – v podstate miestnosť kde sa stretne váš tím a môže navzájom komunikovať. Takto sa popisuje časť hry kedy sa banujú a vyberajú šampióni pred hrou – lobby alebo pre-game lobby (lobby pred hrou) v ktorej je len váš tím – alebo post-game lobby (lobby po hre), ktorá naskočí po hre a v nej sú prítomné obidva tímy a môžu spolu komunikovať.

Lock – doslova zamknúť. Toto vám zvyčajne napíšu spoluhráči pri výbere šampióna, kedy od vás chcú, aby ste klikli na tlačidlo LOCK IN a tým potvrdili, že chcete hrať tú postavu, ktorú ste si zvolili a skrátili tak čakaciu dobu, kým začne hra.

Lore – v tomto prípade je to myslené ako príbeh. Pod týmto slovom sa myslí dejové pozadie hry alebo jednotlivých šampiónov. Liga ako taká plus každá postava osobitne, má vlastné lore – teda príbeh – popisujúci kto je to, čo robí a prečo bojuje v Lige Legiend.

Loss – doslova prehra.

Loss Streak – čiže šnúra prehier. Pojem pre označenie situácie, kedy sa vám nedarí a prehrávate jednu hru za druhou (v normálnych zápasoch alebo aj hodnotených).

Low elo – doslova nízke elo. Označenie pre divízie Bronze – Gold. Opakom je high elo.

M

Magic Penetration – po našom prieraznosť magickej odolnosti. Údaj o tom, koľko bodov magickej odolnosti bude váš magický útok ignorovať.

Magic Resistance – čiže magická odolnosť. Ochrana pred magickým poškodením. Čím vyššia hodnota, o to menej poškodenia vám AP nepriatelia spôsobia.

Main – v preklade hlavný/á. Označenie pre šampióna, ktorého daný hráč hráva najčastejšie a preto ho „mainí“. napríklad Krepo bol Thresh main svojho času.

Mana – surovina, ktorú väčšina šampiónov používa na zosielanie schopností.

Manaless – čiže bez many. Šampióni, ktorí nepoužívajú manu (napr. Shen, Katarina, Garen, Gnar).

Map – doslova mapa. Lokácia, na ktorej šampióni hrajú hru.

Map awareness – čiže povedomie o mape. Byť si vedomý toho, čo sa deje na mape – napr. kde sú nepriatelia, kde sú spoluhráči, ktoré veže už padli, kde sa hromadia minioni, …). Veľmi dôležitá súčasť hry.

Map control – čiže kontrola nad mapou. Spočíva v tom, mať víziu a kontrolu nad určitými oblasťami mapy. To zahŕňa zabíjanie červeného a modrého buffu, draka a barona, ničenie veží a pod.

Map objectivedôležitý bod na mape. Konkrétne sú to Nexus, inhibítory, veže, drak, baron a buffy v džungly.

Master – teda majster. Výraz pre majstrovskú divíziu (Master tier) v hodnotených hrách. Nachádza sa nad diamantovou ligou a je to druhá najvyššia divízia. Dostáva sa sem menej ako 1% hráčov a sú to naozaj výborní hráči, ktorí túto hru hrávajú niekoľko hodín denne a reálne sa jej venujú.

Melee – označenie šampiónov bojujúcich na blízko (rukami, ručnými zbraňami). Protikladom je trieda ranged.

Mid game – doslova stred hry. Takto sa označuje časť hry, kedy zvyčajne viacero hráčov opustí svoje linky a začínajú sa buďto zoskupovať na jednom mieste (zvyčajne na mide) alebo behajú po celej mape a snažia sa vyvolať prvé team fighty (čiže súboje tímov). Zvyčajne (nie vždy!!) táto časť hry začína pádom prvej veže (ktoréhokoľvek tímu).

Mid or feed – takto sa vyjadruje hráč, ktorý je v skutočnosti troll a oznamuje tak spoluhráčom, že buď ho pustia na stredovú linku alebo bude schválne feediť a kaziť hru. Takéto sprrávanie sa je trestné.

Mid turrets – čiže stredové veže. Iný názov pre inner turrets.

Mini map – doslova mini mapa. Malý, štvorcový obrázok v dolnom rohu obrazovky reprezentujúci arénu, v ktorej sa uskutočňuje zápas. Vidno na ňom pohyb spojencov a tých nepriateľov, ktorí sa nachádzajú mimo tzv. fog of war.

Minion – počítačom kontrolovaná jednotka rodiaca sa v základni, ktorá pochoduje linkou do nepriateľskej základne a cestou útočí na všetko nepriateľské (nepriateľské miniony, hrdinovia, veže).

Minion wave – alebo creep wave. Čiže vlna minionov. Skupina minionov, ktorá sa zrodí v základni v určitom čase. Viacero vĺn sa môže časom spojiť dokopy a nazbierať tak jednu masívnu vlnu, ktorá v neskoršej fáze hry dokáže sama zničiť nepriateľskú vežu.

Mirror – v preklade zrkadlo. Zvyčajne sa tento výraz používa, ak na linke proti sebe hrajú rovnaké postavy (mirror match – čiže zrkadlový zápas). Možné len v režimoch ARAM a Blind pick.

Mobilita – česko-slovenská skomolenina anglického slova mobility, čiže pohyblivosť. Celkovo za mobilných hrdinov sa považujú tí, ktorí majú schopnosti typu dash, rôzne skoky alebo použitím schopnosti získajú dočasný, masívny bonus k rýchlosti.

Monkey – čiže opica. Slangový výraz pre šampióna menom Wukong.

Movement Speed – po našom rýchlosť pohybu. Údaj o tom, ako rýchlo sa daná postava (šampión alebo creep) pohybuje po mape.

Mummy – čiže múmia. Slangový výraz pre šampióna Amumu.

Murder Bridge – doslova vražedný most. Ironický výraz pre mapu Howling Abyss (česky Kvílející propast) v hernom režime ARAM.

N

Nearsight – v preklade krátkozrakosť. Forma CC kedy má zasiahnutý cieľ začne zníženú schopnosť vidieť (obrazovka sa zahmlí a vidíte len malý okruh okolo postavy). Príkladom je Gravesova schopnosť Smoke Screen (W).

Nerf – v prípade patchu, nerfom sa rozumie oficiálna modifikácia hry, ktorá zhoršuje, spomaľuje alebo oslabuje isté mechaniky v hre. Protikladom nerfu je buff.

Nexus – primárna budova v základni, v ktorej sa rodia minioni. Zápas vyhrá tím, ktorému sa ako prvému podarí zničiť nepriateľský nexus.

Nexus turrets – čiže nexusové veže. Dvojica veží chrániaca nexus.

Niche – vyslovuje sa to ako nyč, ale SK/CZ ekvivalent žiaľ nepoznám. Toto slovo sa zvyčajne používa v spojení niche pick – čo je situácia kedy si hráč vyberie šampióna, ktorý nie je považovaný (momentálne) za dobrého, ale hodí sa na danú, špecifickú situáciu. Dobrým príkladom niche picku je, keď si napríklad proti tímu extrémne pohyblivých šampiónov s veľa skokmi a dashmi, vyberiete postavu, ktorá nemá žiadny skillshot.

Noob – hanlivé označenie neskúseného hráča. Rovnako sa používajú aj slová naab, n00b, nob… skratka odvodená od slova newbie – čiže nováčik. Odporúčame tento výraz nepoužívať a zároveň sa nerozčuľovať, ak vás tak niekto nazve. Každý poredsa niekde začínal.

Noob champ – teda šampión pre noobov. Označenie pre šampiónov, ktorí sú mechanicky jednoduchí na hranie a preto sa ich dokážete naučiť hrať už po pár hrách. Príkladom sú Annie alebo Garen. Low elo hráči sa veľmi radi vyhovárajú na to, že vyhrávate len preto lebo hráte hráte noob champov. Berte to ako pochvalu.

Normal – skratka pre normal game, čiže normálna hra. Označenei PvP zápasu, v ktorom o nič nejde (Blind Pick, Normal Draft).

Nuke – akákoľvek abilita, ktorá spôsobuje masívne poškodenie. Napríklad Karthusova ultimátka Requiem (R). Alebo označenie pre veľmi rýchle zabitie nepriateľského hráča použitím schopnosti s masívnym poškodením.

O

Objective – pozri výraz map objective.

Off tank – keď na svoju postavu (zvyčajne tank alebo fighter) kúpite viac útočných ako tank predmetov.

One Trick Pony – označenie niekoho, kto ovláda hranie iba jedného šampióna (zvyčajne na veľmi vysokej úrovni).

Orange – doslova pomaranč. Slangový výraz pre Gangplankovu schopnosť Remove scurvy (W).

Orange Essence – v preklade oranžová esencia. Herná mena, za ktoprú si môžete v hextech craftingu odomknúť skin na šampióna. Získať ju môžete rozkladaním úlomkov skinov na šampiónov.

Outer turrets – čiže vonkajšie veže. Trojica veží (jedna na každej lajne) v najväčšej vzdialenosti od základne, blízko rieky.

Outplay – situácia, kedy sa niekomu podarí doslova „prešťať“ protihráča (alebo viacerých) a vďaka lepším schopnostiam či znalostiam hry dokáže napr. s málo životmi zabiť jedného či viac protihráčov a vyviaznuť z danej situácie živý.

Overextending – situácia, kedy sa hráč vzdiali až príliš od vlastnej veže alebo z bezpečnej zóny (najčastejšie do nepriateľského územia), čím sa stáva ľahším terčom pre gank a prepadnutie zo zálohy.

P

Party – doslova skupina. Pred začiatkom zápasu si hráč môže privolať do tímu viacero priateľov zo svojho zoznamu, a vytvoriť tak skupinu (čiže party).

Peel – alebo peeling. Použitie CC schopností na to, aby nepriateľ prestal zraňovať vašeho spoluhráča (alebo spoluhráčov). Najčastejšie peeluje support pre svojho carry spoluhráča.

Permaban – skratka od permanent ban, čiže trvalý zákaz. Takto sa označuje doživotný zákaz na niečo.. napr. na prihlásenie sa na účet, na fórum, do hry, zákaz zúčastňovať sa akcií dotovaných firmou Riot Games…

Pet – doslova domáce zvieratko. Spojencom ovládateľná jednotka, ktorá sa neráta ani ako šampión, ani ako minion – je výsledkom použitia niektorej schopnosti šampióna a bojuje za svojho pána. Príkladom je Aničkin medveď Tibbers, Shacov klon alebo Mordekaiserov drak.

Pick – v preklade výber. Označenie pre fázu počas hrania hodnoteného alebo draft režimu, kedy si jednotliví hráči pickujú (čiže vyberajú) hrdinov, s ktorými chcú hrať nasledujúci zápas.

Pick up – doslova zbierať. Taktika, kedy si tím po jednom odchytáva („zbiera“) členov nepriateľského tímu, zabíja ich a potom vďaka početnej prevahe dokáže zabrať dôležitý bod na mape (napr. zničiť vežu, zabiť draka či barona…).

Ping – má dva významy. Klasické označenie pre latenciu odozvy serveru (čím vyšší ping, tým horšie sa vám hrá). Druhá možnosť je použitie kláves Alt+pravé tlačidlo myši (prednastavené) na vytvorenie upozornenia pre spoluhráčov, ktoré sa zobrazí na mape a mini mape a vydá zvukový tón znejúci ako „ping“.

Platinum – teda platina. Výraz pre platinovú divíziu, prvú oficiálnu high elo divíziu v hodnotených zápasoch. Hráči tu už majú zmáknuté základy a dostali sa sem buďto vďaka tomu že dobre ovládajú herné mechaniky a majú rýchle prsty alebo vďaka svojim znalostiam strategickej časti hry.

Playmaker – označenie pre hráča, ktorý predvádza naozaj vysoký stupeň hernej zručnosti nevšednými únikmi, zabitiami a celkovým štýlom hrania, ktoré ťahá tím k víťazstvu.

Plox ; Pl0x – skomolenina slova please, čiže prosím

Poke – obdoba harassu, kedy hrdina využíva útoky na diaľku, aby postupne znižoval počet bodov života nepriateľa, zatiaľ čo on sám je bezpečne mimo jeho dosah. Čím vyšší je rozdiel medzi jednotlivými dosahmi súperov, tým ľahšie/ťažšie sa táto technika uskutočňuje.

Pony – čiže poník. Slangový výraz pre hrdinu menom Hecarim.

Position – alebo positioning. Čiže pozícia hráča počas súboja. Dobrým positioningom (alebo po našom skomolené na pozicioning) sa vyskytuje hráč, ktorý presne vie, na ktorom mieste má v boji stáť, tak aby čo najefektívnejšie zasiahol do deja a zároveň bol čo najbezpečnejšie vzdialený od nebezpečenstva (ak je to možné).

Power Spike – čiže výkyv sily. Označenie pre časť hry, kedy šampión získa značnú silu a schopnosť prevalcovať svojho nepriateľa. Každý má svoj vlastný power spike (buďto na určitom levely alebo po zakúpení istého predmetu). Napr. vo všeobecnosti majú šampióni power spike na leveloch 2, 3 a 6… alebo napr. marksmani dosahujú vo všeobecnosti early game power spike keď kúpia BF Sword alebo Bilgewater Cutlass.

Premade – viacero hráčov, ktorí hrajú zápas spoločne. Premade tím môže mať od 2 do 5 hráčov.

Proc – výraz prevzaný z RPG hier, aktivácia efektu nejakého šampióna, predmetu alebo schopnosti. Napríklad ak vlastníte predmet Frozen Mallet, základným útokom „procnete“ jeho efekt spomalenia protihráča).

Pubstomp – pozri výraz roflstomp.

Pull – v podstate iný výraz pre leash.

Pull – doslova pritiahnutie, je forma CC kedy vás nepriateľ pritiahne smerom k sebe. Napríklad Blitzcrankova schopnosť Rocket Grab (Q). Počas tejto akcie zasiahnutá postava získa status Airborne.

Push – taktika, kedy sa jeden alebo viacero hráčov sústredí na neustále, veľmi rýchle zabíjanie nepriateľských minionov na linke (nezáleží mu či dá last hit alebo nie), aby tak pretlačili vlastných minionov k nepriateľskej veži a s ich pomocou ju zničili. Ak spoluhráč napíše do chatu slovo PUSH, chce aby ste ostali s ním a pomohli mu zničiť najbližšiu vežu.

Q

Quadra kill – zabitie štyroch hráčov jedným nepriateľom v krátkom časovom úseku.

Queue dodge – čiže vyhnutie sa zápasu. Vypnutie klienta alebo odpojenie PC od internetu počas výberu šampiónov, aby sa tak hráč vyhol danému zápasu. V hodnotených hrách za to dostanete postih v podobe odobrania istého počtu LP. Za každé takéto odpojenie dostanete časové obmedzenie na hranie ďalšej hry a časté zneužívanie tejto techniky sa trestá zákazom hrania.

Quick cast – nastavenie pre zosielanie schopností, kedy na ich použitie stačí jediné stlačenie klávesu (oproti pôvodnému nastaveniu, ktoré vyžaduje dva kliknutia). Kedysi sa toto nazývalo smart cast, ale keďže to budilo dojem že ak to nepoužívate nie ste smart (múdri), tak to autori zmenili.

R

Rage – doslova zlosť. Ak sa niektorý z hráčov začne rozčuľovať a nadávať na svoj tím či iné veci v hre. Zúriaci hráč sa označuje slovom rager.

Ragequit – ak hráč od zúrivosti na tvrdo vypne hru a viac sa do zápasu nezapojí. Takéto správanie je veľmi detinské, trápne, a Riotom tvrdo trestané.

Range – čiže dosah. Označenie napr. pre dosahschopností, AA postavy a podobne.

Ranged – voľne preložiteľné ako postava s útokom na diaľku. Označenie pre všetkých šampiónov v hre, ktorí útočia na diaľku. Protikladom je trieda melee.

Rape ; R4pe – doslova znásilnenie. Výraz sa používa ak niekto v hre dostane „čočku“ extra nepríjemným spôsobom (napríklad ho vymažú z mapy skôr ako stihne čokoľvek urobiť alebo ak sa na hráča zosypú 3 a viac nepriatelia naraz).

Rat – čiže potkan. Slangový výraz pre šampióna menom Twitch.

Recall – univerzálna schopnosť ktorú má každá postava, pomocou ktorej sa teleportuje do základne po niekoľkých sekundách chanellingu. Nemá prebíjaciu dobu. Prednastavená je na klávese B.

Recommended – čiže odporúčané. Set odporúčaných predmetov pre každú postavu v obchode, prípadne kategória šampiónov, ktorých autori odporúčajú pre nových hráčov (pretože sú ľahkí na naučenie).

Red – čiže červená. Má dva významy. Pomenovanie červeného tímu, a pomenovanie pre červený buff v jungli pridávajúci DoT poškodenie a slow (Crest of Cinders).

Report – po našom nahlásenie. Akcia, ktorú je možné vykonať po skončení zápasu. Reportnúť (alebo nahlásiť) je možné ktoréhokoľvek spoluhráča alebo protihráča, za rôzne nešportové správanie (AFK, trolenie, nadávky, šikanovanie, …).

Respawn – keď sa hráč po smrti znovu „narodí“ vo vlastnej základni. Dá sa použiť aj pre znovu-narodenie buffov, minionov a neutrálnych monštier. Synonimom je slovo spawn.

Revenga – skomolenina anglického slova revenge, čiže odplata alebo pomsta.

Revolver – skratka pre predmet Hextech Revolver, česky Magitechnický Revolver.

Riot – skrátený názov vývojárov hry League of Legends – v celom znení Riot Games.

RITO – označenie vývojárov hry. Pôvodne šlo o preklep pri písaní slova Riot, pre svoju vtipnosť sa toto slovo zaužívalo keď chcete sarkasticky či urážlivo označiť vývojárske štúdio Riot Games.

River – čiže rieka. Zavodnená časť, ktorá delí mapu na dve zrkadlovo otočené polovice.

Roam – alebo roaming, čiže túlanie sa. Akcia, kedy hráč opustí vlastnú linku a „roamuje“ na inú. Najčastejšie to robieva mid laner alebo support, po tom ako pushne svoju vlnu minionov pod nepriateľskú vežu.

Roamer – hráč, ktorý roamuje.

Roflstomp – označnie pre situáciu, kedy dobrý hráč (alebo tím) prevalcuje slabého nepriateľa (alebo tím) bez toho aby sa musel extra snažiť a počas hry sa nesmierne baví bezmocnosťou nepriateľa.

Rollface – označenie pre akciu, kedy si položíte tvár na klávesnicu a potom sa po nej váľate hlavou zo strany na stranu, a popri tom stláčate náhodne všetky klávesy. Výraz pochádza z hry World of Warcraft, kde sa vždy tvrdilo že je to tzv. „rollface hra“ kedy prídete k bossovi, náhodne postláčate všetky klávesy a vyhráte súboj. V LoL sa takto označujú šampióni, ktorí fungujú na podobnom princípe. Vo všeobecnosti sa za rollface hrdinov momentálne považuje napr. Ryze či Jax.

Root – voľne preložiteľné ako zakorenenie. Forma CC kedy sa zasiahnutý cieľ nemôže hýbať, ale stále môže používať základné útoky a schopnosti. Občas sa to nazýva aj snare. Príkladom je Morganina schopnosť Dark Binding (Q).

Rush – v tomto prípade znamená rýchlo. Rushnúť môžete buďto objective na mape (napr. baron rush – kedy chcete narýchlo zabiť barona kým sa respawne nepriateľský jungler) alebo predmet. Rushnúť predmet znamená, že prednostne kupujete komponenty na určitý predmet v hre, za účelom jeho dostavania v čo najkratšom časovom úseku. Napr. mágovia zvyknú rushovať Rod of Ages, česky Hůl věků.

S

Salty – doslova slaný. Týmto pojmom sa označuje hráč, ktorý je negatívny, uplakaný alebo sa skrátka na niečo sťažuje (prehraná hra, nerf obľúbeného šampióna, nadáva na spoluhráčov, atď…)

Scaling – označenie pre to, ako efektívne šampión alebo jeho schopnosť naberá na sile postupom času, získavaním levelov a nákupom lepších predmetov. Šampióni, ktorí dobre scalujú, sa nazývajú carries. Vylepšovanie sily schopností nákupom vhodných predmetov je AD scaling alebo AP scaling (niektoré schopnosti „scalujú“ s AD, iné s AP predmetmi).

Scrim – nesúťažný zápas dvoch tímov, v ktorom nejde o nič, je to tréning. Jednotlivé týmy zároveň hľadajú silné a slabné stránky nepriateľa, aby ich mohli využiť v nadchádzajúcom, súťažnom zápase.

Scrub – nadávka označujúca hráča so slabými zručnosťami v hraní hry. Používa sa aj slovo skrub alebo scrublord.

Shop – doslova obchod. Nemýliť si s výrazom store. Jediné miesto na mape, kde je možné nakupovať predmety. Ak vám to povie spoluhráč, naznačuje, že sa vracia do základne na nákup itemov. Môže sa použiť namiesto „b“, „base“ a pod.

Shutdown – zabitie hráča ktorý je na killing spree. Taktiež je to typ taktiky, kedy neustále zabíjate alebo harassujete toho istého protihráča, čo má za následok že je podlevelený a nemá peniaze na nákup potrebných predmetov, a tým pádom je v hre neúčinný.

Siege – v preklade obliehanie. Je to taktika, kedy sa jeden z tímov zdržiava v okolí nepriateľskej veže a vždy keď má v dosahu vlastné miniony, pomaly, pár útokmi poškodí vežu. Po tom, ako je vlna minionov mŕtva, tím sa stiahne mimo jej dosah a čaká na ďalšiu vlnu. Obliehaniu vie nepriateľský tím zabrániť tak, že rýchlo vyčistí nepriateľskú vlnu minionov ešte pred tým, ako sa priblíži na dosah veže. Alebo vyvolaním teamfightu.

Silence – čiže ticho. Forma CC, počas ktorej trvania zasiahnutý šampión nedokáže zosielať vyvolávačské kúzla, a ani používať schopnosti a aktívky predmetov.

Silver – teda striebro. Výraz pre striebornú divíziu, čo je druhá najnižšia divízia v hodnotených zápasoch. Hráči v tejto divízii zvyčajne tušia ako sa táto hra má hrať, ale stále robia priveľa začiatočníckych chýb na to, aby sa dostali vyššie.

Skill – po našom zručnosť. Má 2 významy: synonymum slova abilita (prevzané z RPG hier kde vám levelovaním pribúdajú „skilly“ alebo „talenty“) alebo označenie pre ohodnotenie zručnosti hráča hrať túto hru alebo vybraného hrdinu. Napr. ak vám niekto napíše že máte „Zero skill„, myslí tým, že vám to nejde (alebo že hranie daného šampióna nevyžaduje žiadne vedomosti). Ak vás označí za „skilled„, myslí tým, že vám to naozaj ide.

Skillshot – schopnosť, ktorá vyžaduje namierenie projektilu, pričom existuje šanca, že netrafí.

Skin – iný zovňajšok pre šampióna, ktorý je možné získať zakúpením za RP body, ako darček od spoluhráča alebo z Hextech craftingu (česky Magitechnická výroba).

Skins for Wins – doslova skiny vyhrávajú hru. Toto zvykne písať niekto z hráčov, ak jeden z tímov má 3 a viac skinov. Je to len vtip.

Sleep – v preklade spánok. Forma CC kedy sa zasiahnutý cieľ nemôže pohybovať, nie je schopný používať základný útok a svoje schopnosti až kým nevyprší trvanie spánku alebo kým ho nepriateľ nezačne zraňovať (môže to byť nepriateľský šampión, minion alebo neutrálne jungle monštrum). Príkladom je Zoeina schopnosť Sleepy Trouble Bubble (E).

Slow – čiže spomalenie. Forma CC, ktorá spomaľuje rýchlosť pohybu. Príkladom je Shacova schopnosť Twin-Shiv Poison (E).

Smart cast – zastaraný výraz, ktorý sa už nepoužíva, Nahradil ho výraz Quick Cast.

Smiteless – alebo bez smiteu. Zabitie buffu v jungli bez použitia kúzla Smite, čo umožňuje junglerovi okamžite napadnúť nepriateľskú junglu a pokúsiť sa o ukradnutie ďalšieho buffu. Ak vás jungler poprosé o smiteless, žiada tým aby ste mu dali silnejší leash.

Smurf – doslova šmolko. V League of Legends sa smurfom označuje účet, ktorý má nízke MMR ale založil si ho high elo hráč aby sa dostal do low elo hier. Takýto účet využíva buďto na elo boost iných alebo na honenie si ega hraním proti hráčom, ktorí si proti nemu anni neprdnú.

Snake – čiže had. Slangový výraz pre šampiónku Cassiopeia.

Snare – pozri výraz Root.

Snipe – v preklade odstrel. Použitie skillshotu s dlhým dosahom na zasiahnutie cieľa. Napríklad kopija od Nidalee, ktorú má na klávese Q.

Snowball – situácia, kedy hráč alebo celý tím získa výhodu v hre, ktorú neustále využíva, zväčšuje – a vďaka nej napokon vyhrá hru. Výraz v preklade znamená snehová guľa, pretože výhoda sa zväčšuje práve tak, ako snehová guľa pri jej gúľaní z kopca (z malej guličky narastie masívna guľa ktorá prevalcuje všetko čo má v ceste).

Snowball item – predmet, ktorý naberá na sile postupným naberaním asistov a killov. Napríklad Mejai’s Soulstealer, česky Mejaiův zloděj duší.

Soft CC – forma CC, ktorá nezmení pozíciu nepriateľa a nedokáže prerušiť channeling schopností. Patria sem napr.: blind, nearsight, ground, root/snare, slow.

Soft leash – protiklad hard leashu, kedy leasher „vytankuje“ minimum poškodenia (1 útok od monštra) a spôsobí minimum poškodenia a ihneď odchádza preč.

Solo – čiže sám, označenie pre sólo linky alebo hranie osamote (top alebo mid laner hrá sólo, taktika split push sa hrá sólo a pod.).

Solo queue – hodnotená fronta, ktoprú môžete hrať iba sólo, maximálne s jedným kamarátom. Zvyšok tímu sa poskladá z náhodných hráčov v rozmedzí vašej úrovne.

Sombreromexický klobúk. Označenie pre ultimátnu schopnosť šampióna Amumu, kedy sa okolo neho vytvorí žltý kruh – s Amumu uprostred – ktorý pripomína sombrero. Rovnako sa tak nazýva situácia, kedy Orianna v dôsledku vlastnej chyby použije svoju ultimátnu schopnosť na sebe (a tiež to vyzerá ak osombrero).

Space AIDS – doslova vesmírny AIDS. Zaužívaný ironický názov schopnosti Malefic Visions šampióna Malzahara.

Spawn – pozri výraz respawn.

Spell – čiže kúzlo. Skratka od Summoner’s Spell (česky Vyvolávačská kouzla) čo je skupina istých kúzel, z ktorých je možné v rámci jednej hry používať iba dva vopred vybrané. Príklady: Flash, Smite, Ignite, Heal, …

Spin to win – doslova točením k víťazstvu. Označneie pre šampiónov, ktorí dokážu vyhrať súboj alebo aj celú hru, pretože majú veľmi silnú schopnosť, pri ktorej sa točia a nič viac nemusia urobiť. Napríklad. Garenovo Judgement (E), Dariove Decimate (Q) či Katarinino Death Lotus (R).

Split push – rovnaká technika ako push, avšak praktikuje ju jeden hráč, ktorý sa oddelí od ostatných a tlačí vybranú linku sám, pričom zvyšok tímu ohrozuje iné dôležité objektívum na mape (napr. draka, barona, inú vežu a pod.).

Squad – iné označenie pre tím. Znie to drsnejšie.

Squishy – čampión, ktorého je ľahké zabiť, pretože nemá veľa bodov života ani ochrany v podobe zbroje či magickej odolnosti.

Stack – čiže kopa alebo znásobovanie. Stackovať sa dajú isté schopnosti, ktoré sa vylepšujú ich používaním, napr. Nasusova Siphoning Strike (ktorá po úspešnom použití získa 3 stacky) alebo predmet Tear of Goddess (česky Slza bohyně), ktorý zvyšuje počet bodov many vždy keď použijete magickú schopnosť svojho šampióna.

Stall the game – doslova naťahovať hru. Taktika, kedy sa prehrávajúci tím správa pasívne, farmí pod vežami, bráni základňu, nebojuje s nepriateľom a snaží sa takto dohnať rozdiel v leveloch a predmetoch oproti nepriateľskému tímu.

Stasis – v preklade stáza. Forma CC kedy sa zasiahnutý cieľ zmení na zlatú sochu a nie je schopný používať útoky, schopnosti či pohybovať sa. Príkladom je Bardova schopnosť Tempered Fate (Q) alebo aktívka predmetu Zhonyas‘ Hourglass, česky Zhonyiny přesýpací hodiny.

Stat – skratka od status, čiže stav. Číselná hodnota určitej vlastnosti šampióna (napríklad rýchlosť pohybu, body života, body many, zbroj, …). Nami skomolené množné číslo je staty.

Steal – čiže ukradnutie, je zabitie buffov alebo veľkých neutrálnych monštier v nepriateľskej jungli. V prípade draka a barona, steal je, ak napríklad váš tím začne zabíjať jedno z týchto monštier a odrazu vám ho „ukradne“ nepriateľ použitím svojej schopnosti alebo kúzla.

Stealth – čiže neviditeľnosť. Schopnosť, kedy sa šampión na niekoľko sekúnd stane neviditeľným. Disponujú ňou napríklad Rengar, Twitch, Evelynn, Shaco a iní.

Steroidschopnosť alebo aura, ktorá dočasne zvyšuje jeden alebo viacero základných hodnôt šampióna.

Store – v preklade obchod. Nemýliť si s výrazom Shop. Je to oficiálny obchod v hernom klientovi, v ktorom je možné nakupovať šampiónov, skiny a pod.

Stronk – skomolenina slova strong, čiže silný.

Stun – v preklade omráčenie. Forma CC, kedy sa zasiahnutý cieľ nemôže pohybovať a nie je schopný používať útoky a schopnosti. Príkladom je Ashe a jej schopnosť Enchanted Crystal Arrow (R).

Summoner – v českej verzii hry je to preložené ako Vyvolávač. Označenie pre reálneho hráča hrajúceho hru Leageu of Legends.

Summoner Spell – čiže vyvolávačské kúzlo. Označenie pre niekoľko špeciálnych kúzel, z ktorých si vyberáme dva pred začiatkom hry.

Super – skratka od Super Minion. Veľký minion, ktorý sa začne rodiť v nexuse namiesto siege miniona. Na scénu prichádza v prípade, že jeden z tímov zničí inhibítor.

Support – doslova podpora. Kategória šampiónov, ktorých úlohou podporovať ostatných. Alebo označenie pre centrum hráčskej podpory firmy Riot Games.

Suppression – v preklade potlačenie. Forma CC, kedy sa zasiahnutý cieľ nemôže hýbať a nie je schopný používať útoky, schopnosti či vyvolávačské kúzla. Jediný spôsob ako sa zbaviť suppressu je ak spoluhráč použije Mikael’s Crucilbe (česky Mikaelův tyglík) alebo ak odstrčí/zabije šampióna spôsobujúceho suppress. Príkladom je Malzaharova schopnosť Nether Grasp (R). Vaša výška schopnosti tenacity sa na túto formu CC nevzťahuje.

Surrender – doslova vzdať sa. Keď tím predčasne ukončí hru v prospech nepriateľa hlasovaním.

Surrender vote – doslova halsovanie o vzdaní sa. Hlasovanie tímu o tom, či sa vzdať hry v prospech nepriateľa. Prvá možnosť je v minúte 15 a vtedy musí súhlasiť 100% hráčov, inak je hlasovanie neplatné. Neskôr môžete o vzdaní sa hlasovať od dvadsiatej minúty a je potrebná nadpolovičná väčšina (3 z 5, 2 z 3 a pod.). Po neúspešnom hlasovaní môžete o nové požiadať až po uplynutí piatich minút.

Susan – pomenovanie hrdinu v hre. Ktorého? Prečítajte si to meno od zadu.

Sustain – schopnosť šampióna zostať na linke alebo v jungli bez toho, aby sa musel vracať do základne. Príklad junglera so skvelým sustainom je Warwick alebo Fiddlesticks, ktorí sa dokážu doliečovať útokmi a nepotrebujú sa tak vrracať do základne zregenerovať sa.

Synergy – alebo po našom synergia či súzvuk. Súzvuk dvoch alebo viacerých šampiónov (prípadne hráčov) pri spoločnej hre. Príklad synergie šampiónov je Yasuo a Malphite, kedy Yasuo benefituje z Malphitovej ulty.

T

Takedown – označenie pre zabitie nepriateľského hráča, epického monštra alebo zničenie nepriateľskej budovy. Ako takedown sa počíta aj asistencia pri spomínaných úlohách.

Tank – šampión schopný ustáť veľa poškodenia, ale sám ho veľa nespôsobí, napr. Braum, Nautilus.

Tankiness – teoreticky preložiteľné ako „tankovitosť“ – t.j. schopnosť ustáť veľké množstvo poškodenia vďaka predmetom s obrannými statmi.

Tanking – alebo po našom tankovanie. Ustáť veľké množstvo poškodenia namiesto ostatných spoluhráčov. Napríklad tankovať poškodenie spôsobené vežou jedným hráčom, zatiaľ čo ju zvyšok tímu ničí.

Target – čiže cieľ alebo terč. Terčom v hre môže byť hocikto (alebo hocičo). Nepriateľ na ktorého  sa treba v boji zamerať, dôležitý cieľ na mape a podobne.

Taunt – doslova výsmech. Forma CC, kedy je zasiahnutý šampión alebo monštrum nútený útočiť na zosielateľa tauntu (disponuje ním napr. Shen či Rammus). Rovnako sa jedná o formu posmešku, ktorý hrdina vykoná ak do chatu napíšete „/t“ (bez úvodzoviek).

Team comp – skratka od Team Composition, čiže zloženie tímu. Zostava šampiónov, ktorých si tím vybral na hranie.

Teamfight – čiže tímový boj. Súboj, kedy sa stretnú obidva tímy a zvedú vzájomný súboj na jednom mieste.

Teeto ; Teedo – skomolenina mena šampióna Teemo.

Tenacity – v preklade húževnatosť – vlastnosť, ktorá redukuje čas trvania CC zoslaného na šampióna. Maximum je -25%.

Throw – skrátená verzia výrazu Game throw.

Tilt – v podstate to môžeme preložiť ako mať nervy.  V LoL slangu je to výraz pre stav, kedy sme počas hry nervózni a kvôli tomu sa správame neslušne a celkovo sa zhoršuje náš herný výkon. V prípade že máme nery (sme „tilted„), mali by sme prestať hrať a ukľudniť sa.

Timer – alebo časovač. Týmto termínom označujeme všetky časovače, ktoré nám oznamujú dôležité informácie. Napr. ako dlho ešte bude daný nepriateľ mŕtvy, kedy sa objaví nový drak, baron či buff v lese, prebíjacia doba schopností a predmetov…

Tower – čiže veža. Pozri výraz turret.

Tower diving – prenasledovanie nepriateľa na územie v dosahu jeho vlastnej veže. Pozri výraz Dive.

Tower hugging – doslova objímanie veže. Situácia, kedy šampión (alebo viacerí) zostávajú v bezpečnej zóne dosahu vlastnej veže, čím zabraňujú nepriateľom, aby sa k nim priblížili a čokoľvek im urobili.

Toxic – čiže toxický/á. Označenie pre hráčov, ktorých nevhodné správanie negatívne ovplyvňuje priebeh hry (trolling, flame, nadávanie, AFK, …)

Trade – doslova obchod, ale v tomto prípade znamená výmena. Napríklad keď sa stretnú dvaja šampióni a navzájom si uštedria niekoľko rán bez toho aby sa zabili, s tým že jeden (zvyčajne kto začne prehrávať) utečie z dosahu oponenta. Trade sa to volá preto, lebo doslova si „vymieňate, resp. obchodujete“ s poškodením ktoré dáte a dostanete.

Trade kill – je situácia, kedy hráč obetuje svoj život za zabitie nepriateľa. Výhodný trade kill je, ak sa napríklad obetuje váš zaostávajúci top laner, ktorému sa však pred smrťou podarí zabiť feednuté nepriateľské carry.

Tri-bush ; Tri-brush – doslova troj krík. Určitý krík na mape pripomínajúci písmeno „Y“, ktorý pokrýva naraz tri cesty. Na mape Summoner’s Rift sa nachádza napríklad pri drakovi a pri baronovi.

Tripple kill – zabitie troch hráčov jedným nepriateľom v krátkom časovom úseku.

Tryhard – označenie pre hráča, ktorý sa veľmi veľmi VEĽMI snaží vyhrať a dominovať v hre, a poťahať sa k víťazstvu za každú cenu. Využíva všetky svoje herné mechaniky a vedomosti na maximu.

Troll – slangový výraz pre šampióna Trundle, ktorý náleží k rase trollov. Druhý význam je označenie hráča, ktorý zámerne narušuje priebeh hry alebo náladu v komunite nevhodným správaním a hlúposťami (napr. ide na mid ako duo mid laner, pobieha po mape a last hituje miniony na všetkých linkách, …).

Troll poll – po našom trollská žrď. Sarkastické pomenovanie Fizzovej schopnosti Playful Trickster, ktorou sa často vyhne skill shotom, CC a AoE abilitám a „trollí“ tak súperov.

Troll pool – sarkastické pomenovanie Vladimirovej schopnosti Sanguine Pool, ktorou sa často vyhne skill shotom, CC a AoE abilitám a „trollí“ tak súperov.

True damage – čiže skutočné poškodenie. Je to typ poškodenia, ktorý ignoruje zbroj a magickú odolnosť cieľa a spôsobí zranenie v plnom rozsahu. Jedinou možnosťou obrany proti true damage je kupovanie predmetov zvyšujúcich život.

Tunnel vision – najbližší preklad by mohol byť mať klapky na očiach. Je to označenie situácie, kedy sa príliš sústredíme na jednu vec a nevšimneme si inú – dôležitejšiu. Príklad: tak veľmi sa sústredíme na zabitie barona, že si nevšimneme ako nám nepriateľ dobíja Nexus.

Turret – doslova veža. Primárne pomenovanie statickej defenzívnej budovy, ktorá stráži linky a základňu a automaticky útočí na každého nepriateľa alebo nepriateľského creepa v dosahu. Iné označenie pre tower. Sekundárny význam je slangový výraz pre Heimerdingerovu schopnosť s názvom H-28G Evolution Turret (Q).

Turret aggro – zameriavanie veže na jednotlivé ciele (nepriateľské hrdinovia, nepriateľské creepy).

Twisted Treeline – názov mapy pre trojčlenné tímy. Česky Pokroucená alej.

U

Unique – alebo po našom unikátka. Unikátna aura, ktorej efekt sa neznásobuje zakúpením predmetu s rovnakou aurou (čiže sa nestackuje – pozri výraz stack).

Untargetable – čiže nezamerateľné, resp. nezacieliteľné. Označenie pre situáciu, počas ktorej nie je možné cieľ trafiť útokom ani abilitou. Hráč sa môže „netargetovateľným“ stať napr. použitím aktívky na predmete Zhonay’s Hourglass alebo použitím vlastnej ability (nie každý hrdina takú má). Napr. Fizz sa vie dostať do tohto stavu vyskočením na svoju vidličku.  Ak sa postava stane nezacieliteľnou, dokáže sa tak zbaviť napr. aggra od veže.

Utility – alebo po našom utilita. Kúzla alebo ability, ktoré sú skôr prospešné pre tím a spoluhráčov ako pre hrdinu samotného. Hrdinovia triedy support majú väčšinou utility ability.

V

Vision – po našom vízia. Tým sa myslí napr. vízia na mape, t.j. odhaľovanie tmavých častí pomocou wárd (česky. totemov). Vízia je veľmi podstatná pre výhru, pretože ak vidíme kde sú nepriatelia, môžeme sa im včas vyhnúť – alebo ich naopak prekvapiť a zabiť.

Vision hack – schopnosť vidieť odhalenú celú hernú mapu. Toto je možné dosiahnuť len podvádzaním a môžete za to dostať permanentný zákaz hrať League of Legends.

W

Wat – skomolenina slova what, čiže čo.

Ward – po našom warda alebo v oficiálnom českom preklade totem. Predmet, ktorý po umiestnení na mapu odhaľuje fog of war v jej blízkosti a umožňuje tak získať dočasnú víziu nad územím, kde sa nenachádza hráč, spoluhráči ani vlastné creepy. Dva základné a najčastejšie druhy wárd sú – Totem Ward a Control Ward.

Ward jumping – čiže skákanie na wardy. Schopnosť niektorých šampiónov rýchlo sa premiestniť na miesto, kde je ich vlastná (alebo spoluhráčova) warda. Príkladom je Lee Sin a Jax.

Ward bait – uloženie wardy na isté miesto a pripraviť ho tak na gank. Príklad: umiestnenie Control Ward, ktorú stále vidno, na určité miesto vedľa kríku do ktorého sa postavíte aj so spoluhráčom. Keď nič netušiaci nepriateľ pôjde okolo a začne wardu ničiť, hráči ho napadú a zabijú.

Ward coverage – čiže pokrytie mapy wardami. Čím viac, tým lepšie.

Ward placement – čiže umiestnenie wárd. Miesto, kde hráč položí wardu. Najvnodnejšie miesta sú zvyčajne kríky (bush) alebo miesta s jungle monštrami.

Waste – v tomto prípade to znamená zbytočné alebo premrhať. Označenie pre zbytočné použitie schopnosti alebo kúzla (napr. zbytočný Flash, skorý Smite, zbytočné použitie ulty, …).

Wave clear – označenie pre akciu, kedy šampión „čistí“ linku od nepriateľských minionov tým, že ich zabíja (pozri slovo Clear). Od rýchlosti, akou to dokáže, často závisí úspešnosť šampióna v schopnosti brániť vežu pred obliehaním. Dobrý wave clear má napríklad Ziggs alebo Sivir.

Wet Noodle Fight – doslovný preklad je bitie sa mokrými rezancami. Sarkastické pomenovanie súboju dvoch šampiónov s vysokými hodnotami odolností a zbroje a nízkou silou poškodenia, ktorý trvá zvyčajne veľmi dlho pretože nepriatelia si nespôsobujú skoro žiadne zranenia. Napríkald keby sa do seba pustili full tank AListar a Braum.

Win – doslova výhra alebo vyhrať.

Win Streak – čiže víťazná šnúra, resp. šnúra výhier. Pojem pre označenie situácie, kedy sa vám darí vyhrávať za sebou idúce hry (či už v normálnych zápasoch alebo hodnotených).

Wombo combo – keď spoluhráči efektívne zosúladia použitie svojich vlastných schopností na úspešné zabitie nepriateľov alebo únik z nebezpečnej situácie. Tento výraz pochádza z video hry Smash Brothers Melee Match.

Wurf – je (pre niekoho) vtipná skomolenina slova „worth“ – čiže „stálo to za to„. Toto slovo sa zvyčajne používa v hre, keď niekto niečo totálne pohnojí a svojou akciou skoro nič nezíska alebo naopak – ak urobí niečo drastické a výnimočne sa mu to vydarí – napr. ak niekto ukradne baron buff a potom zomrie (vtedy to reálne bolo WURF) alebo ak napríklad feednutý top laner iniciuje 1v5, a v boji zomrie (vtedy je slovo wurf použité v negatívnom význame).

X

Xpeke – je meno bývalého profesionálneho európskeho hráča LoL. Do histórie sa zapísal fenomenálnym backdoorom, ktorý im zabezpečil výhru vo veľmi dôležitom zápase (odkaz na video). Odvtedy sa zvykne medzi hráčmi každý backdoor nazývať aj pojmom „xpeke“. Napr. „Hey Yi, gonna xpeke?“ čiže „Hej Yi, xpekneš to?“

Y

Z

Zoning – taktika, kedy hráč zabraňuje nepriateľom byť v blízkosti creepov a získavať tak goldy a expy. Doslova ich zónuje. Rovnako sa dá zónovať ak napríklad tím berie draka a jeden zo spoluhráčov stojí pri vchode do rieky odkiaľ sa blížia nepriatelia a svojími schopnosťami (alebo strachom ktorý z neho ide lebo je feednutý) bráni nepriateľom prejsť cez neho k drakovi a ukradnúť ho.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.